Zájezd z portálu Miklastour.cz

IZRAEL - Svatá země, 8 dnů Přeloženo na jaro 2024.. Děkuji za pochopení.

Kód: 05113
Termín: 05.11.2023 - 12.11.2023
Cena: 30 000,- Kč

Naše tradiční pouť s návštěvou nejznámějších, nejdůležitějších a nejkrásnějších míst ve Svaté zemi. A budeme mít na to dost času, to je moc důležité! Vydejte se s námi po stopách Ježíšových, jeho Matky a jeho učedníků!
Vhodné pro lidi všech názorů a věkových kategorií.

Program zájezdu:
1. den: neděle 5. 11. - sraz všech účastníků v 18.45 hod. v Praze na letišti Václava Havla, terminál Sever 1, u informací v odletové hale. V 19.00 hod. začínají pohovory s pracovníky izraelské letecké společnosti El Al. Odlet ve 22.55 hod.

2. den: pondělí 6. 11. - přílet do Tel Avivu ve 02.45 hod. Jaffa (biblické Joppe) - založeno Noemovým synem Jefftem, dům Šimona koželuha (zde pobýval apoštol Petr), barokní kostel sv. Petra, brána víry, Andromediny kameny, připomínka starobylosti přístavu - dovoz libanonských cedrů na stavbu židovského chrámu za krále Šalamouna, útěk proroka Jonáše (hodinová zastávka). Odjezd do Galilee - Caesarea Přímořská - dva akvadukty, prohlídka a možnost koupání ve Středozemním moři. Haifa ? kostel Stela Maris na Karmelském pohoří (v 10 hod. mše svatá), Eliášova jeskyně, Bahaiské zahrady. Nazaret - bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, Kána - první Ježíšův zázrak. Tiberias (židovský hotel) večeře, nocleh.

3. den: úterý 7. 11. - snídaně, Hora Blahoslavenství (v 08.00 hod. mše svatá), Tabgha - místo rozmnožení chlebů, Mensa Christi - zázračný rybolov a udělení Petrova primátu, Kafarnaum - kostel sv. Petra a zbytky synagogy ze 4. stol., možnost obědu "Petrova ryba" (27 USD), projížďka lodí po Tiberiadském jezeře, večeře, nocleh v Tiberias.

4. den: středa 8. 11. - snídaně, odjezd do Judska po Západním břehu Jordánu. Hora Tabor - bazilika Proměnění Páně (výjezd taxíky), mše svatá. Kasr El Yahud - místo Ježíšova křtu. Jericho - ortodoxní klášter na Hoře pokušení, možnost nákupu ovoce, zastávka u fíkovníku (Zacheus), Judská poušť z vyhlídky ve Vadi Qelt, ortodoxní klášter sv. Jiří. Betlém, ubytování a večeře.

5. den: čtvrtek 9. 11. - snídaně, odjezd do Jeruzaléma. Zeď nářků, Chrámová hora, (Haram al Šarif) - Skalní dóm a mešita Al Aksa, kostel sv. Anny, mše svatá, rybník Bethesda. Křížová cesta až do baziliky Božího hrobu. Prohlídka baziliky Božího hrobu - kámen pomazání, kalvárie, Anasthasis - místo uložení a zmrtvýchvstání Krista, kaple Nalezení sv. Kříže, ortodoxní Katholikon - Pupek světa. Muristan, nákupy na súku. Betlém večeře a nocleh.

6. den: pátek 9. 11. - snídaně, odjezd do Ain Karem - kostel Narození sv. Jana Křtitele, mše svatá v kostele Navštívení. Památník holocaustu Yad Vashem. Hora Sion - chrám Zesnutí P. Marie (Dormition), Večeřadlo (Cenaculum) - ustanovení mše svaté a svátosti kněžství, seslání Ducha svatého, kostel Kohoutího zakokrhání (S.Petrus in Gallicantu) - "třikrát mě zapřeš". Cardo, židovská čtvrť. Betlém večeře a nocleh.

7. den: sobota 10. 11. - v 5 hod. mše svatá v místě Narození Krista, prohlídka baziliky Narození. Snídaně. Pevnost Masada - výjezd lanovkou, prohlídka pevnosti. Koupání v Mrtvém moři u Jericha. Večeře a nocleh v Betlémě.

8. den: neděle 27. 11. - snídaně. Naložení zavazadel. Odjezd do Jeruzaléma - Olivová hora, kostel Pater noster - tabulky Otčenáše, Getsemane - bazilika Národů, kostel Usnutí apoštolů, mše svatá, kostel Hrobu P. Marie. Ve 13.30 hod. odjezd na letiště, od 14.45 hod. odbavování na letišti, v 17.45 hod. odlet do ČR. V Praze ve 20.55 hod.
Stravování: Stravování: 6x polopenze formou švédských stolů

Ubytování: 6x nocleh v 3* hotelích ve 2 lůžkových pokojích (4x Betlém, 2x Tiberias)

Cena zahrnuje:
eteckou přepravu Praha - Tel Aviv - Praha s izraelskou leteckou společností El Al, všechny letištní poplatky a taxy, přepravu busem po Izraeli, 6x nocleh v hotelích ve 2lůžkových pokojích s polopenzí formou švédských stolů, všechny vstupy dle, český průvodce s licencí, pojištění léčebných výloh (7 mil. Kč), pojištění storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje:
doplatek 45 USD na povinný tipping pro řidiče a hotelové pracovníky - vybírá se až v Izraeli. Oběd Petrova ryba - 27 USD. Možnost 1lůžkového pokoje za příplatek 5000 Kč.


Nástupní místa:
Praha, letiště Václava Havla

Poznámka:
doporučené kapesné 300-400 USD.
S přihláškou je potřeba uhradit 50% celkové ceny na účet CK, doplatek nejpozději měsíc před odjezdem.
Pas musí být platný nejméně ještě 6 měsíců po návratu z Izraele.

Změna programu vyhrazena! "Na cestu s námi vyjdi, Pane..."


Zájezd pořádá: Tereza Tichá Miklas, cestovní kancelář Miklas Tour, Pešinova 21, 796 01 Prostějov, tel.582 338 411, mob. 736 631 736