Zájezd z portálu Miklastour.cz

LURDY - ARS - NEVERS - LA SALETTE - Fontaney - Vezelay

Kód: 20103
Termín: 20.10.2023 - 28.10.2023
Cena: 15 300,- Kč

Život křesťanů nejlépe vystihuje slovo POUŤ. Jsme lidmi CESTY, kterou nám prošlapal Ježíš Kristus, Boží Syn a Spasitel. Na pouti potřebujeme utužit své pouto s Bohem skrze modlitbu, naučit se ještě více čerpat sílu ze mše svaté pro náš každodenní život, abychom pak mohli být lidmi šťastnými a vydávat svědectví LÁSKY ke všem lidem kolem nás. Jedině tehdy jsme hodni nést jméno KŘESŤAN.
Kéž nás na této cestě provází ochrana a přímluva Panny Marie!

Kéž dobrý Bůh už brzy uvede nás a celý svět na cestu míru a pokoje v této nelehké době konfliktů a válek!

Program zájezdu:
1. den: odjezd v pátek 20.10.2023 v 19 hod. z náměstí ze zastávky autobusů u muzea v Netolicích. Dále přes Německo do švýcarské Ženevy. Noční jízda pouze s hygienickými a bezpečnostními zastávkami.

2. den: ranní příjezd do Ženevy - celodenní prohlídka. Mše svatá v kostele P. Marie, katedrála sv. Petra, Památník reformace, radnice, jízda po jezeře (20 CHF). Odpoledne odjezd na ubytování do Francie, 2-3lůžkové pokoje v hotelu v Arsu.

3. den: snídaně formou švédských stolů. Ars - sv. Jan Maria Vianney, mše svatá, návštěva klášterů Fontenay a Vezelay, Nevers - místo posledního odpočinku sv. Bernadety. Nocleh v hotelu Premier Classe v Nevers (2lůžkové pokoje).

4. den: snídaně v hotelu. V 7.30 hod. jízda do Lurd. Odpoledne mše svatá. Ubytování, odpočinek, večeře a účast na večerním světelném průvodu. Nocleh v poutním domě v 2lůžkových, dle potřeby i 3lůžkových pokojích.

5. den: snídaně. Celodenní duchovní program v Lurdech - navštívíme mlýn Boly, kde se sv. Bernadeta narodila, bývalé vězení Cachot, kde rodina Soubirous krátce bydlela před zjevením, farní kostel sv. Petra. V charitní prodejně si nakoupíme náboženské předměty a suvenýry. Možnost koupelí v zázračné vodě. Oběd, večeře, nocleh.

6. den: snídaně. Celodenní duchovní program v Lurdech ? návštěva mariánských bazilik v místě zjevení P. Marie svaté Bernadetě, eucharistický průvod s požehnáním nemocných, večerní světelný průvod, společná pobožnost křížové cesty, jeskyně Zjevení s pramenem zázračné vody, promítání filmu o poutním místě, mše sv. Oběd, večeře, nocleh.

7. den: mše svatá, snídaně. V 8 hod. odjezd do Carcassone - středověká citadela, zastávka u římského akvaduktu Pont du Gard, prohlídka středověkého Avignonu ? Papežský palác ze 14. stol., katedrála Notre Dame, radnice, zachovalé hradby města, ruiny mostu přes Rhonu. Ubytování v hotelu F1 Bollene (2lůžkové pokoje).

8. den: snídaně v hotelu. Cesta do La Saletty. Duchovní program - návštěva baziliky P. Marie, mše svatá, možnost soukromé modlitby na tomto posvátném místě zjevení P. Marie v r. 1846. Možnost krásného výstupu na horu Gargas (2200 m) nebo Golgotu. Noční jízda do vlasti pouze s bezpečnostními a hygienickými přestávkami.

9. den: odpolední příjezd do ČR.

Stravování: v Lurdech 1x večeře, 2x plná penze, 1x snídaně, Ars 1x snídaně self service, v Premier Classe a v F1 2x kontinentální snídaně.

Ubytování: 3x poutní dům v Lurdech ve 2-3lůžk. pokojích, 1x hotel 3* v Arsu, 1x v hotelu Premiere Classe a 1x hotel Formule 1 ve 2lůžk. pokojích


Cena zahrnuje:
Autobusovou dopravu, 6x ubytování, stravu dle programu, pojištění léčebných výloh včetně covid onemocnění, pojištění na storno zájezdu varianta B u Union pojišťovny (rozsah pojištění viz náš web), pojištění proti úpadku CK, průvodce, kněz.

Cena nezahrnuje:
doporučené kapesné minimálně 50 - 100 Eur a 18 CHF(loď je možné platit i kartou)

Nástupní místa:
Netolice, odjezd autobusu v 19 hod. z náměstí od muzea, kde jsou autobusové zastávky

Poznámka:
Pouť doprovází kněz, denně mše svatá.
Nezapomeňte léky, letní i teplé oblečení, plnou obuv, plavky, deštník, polštářek a deku pro noční jízdu v autobuse, nový kancionál. V autobuse možnost občerstvení za Kč (studené a teplé nápoje, párky).

Změna programu vyhrazena! "Na cestu s námi vyjdi, Pane!"
Minimální počet 40 osob.
Zájezd pořádá: Tereza Tichá Miklas, Cestovní kancelář Miklas Tour, 796 01 Prostějov, Pešinova 21, tel/fax: 582 338 411, 733 420 420.