/images/top_ban/foto1.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto2.jpg
/images/top_ban/foto3.jpg
/images/top_ban/foto4.jpg
/images/top_ban/foto5.jpg
/images/top_ban/foto11.jpg
/images/top_ban/foto6.jpg
/images/top_ban/foto12.jpg
/images/top_ban/foto7.jpg
/images/top_ban/foto8.jpg
MondayPondělí 15. 7. 2024
Jindřich
         tour operator +420 / 733 420 420


  Úvod  


Vážení a milí přátelé a poutníci,

také vám ten čas tak letí? A také jej vnímáte jako jedinečný dar i úkol?
Ohlížím se nazpět, jaký ten rok byl a díky Bohu, a díky také vám, že jsme čas našich poutí a zájezdů mohli společně s vámi přetvářet do nezapomenutelných zážitků a úžasných setkání, která, a věřím tomu, ani další čas jen tak nesmaže.

A nyní s pevnou důvěrou i nadějemi vstupujeme do 25. sezony cestování a nabízíme naše osvědčené poutě a zájezdy, kterými budeme usilovat o vaši přízeň a blízkost na cestách a s maximálním nasazením pracovat pro vaši spokojenost.

Všechny cesty v životě člověka mohou být krásné, jen mít otevřené oči i srdce a klidné svědomí. Pak se nemusíme bát budoucnosti, neboť všichni zrajeme pro věčnost.

Kéž do jistot až za horizontem světa více pronikneme i o letošních vánocích a radostně vykročíme do nového roku 2018 s Božím požehnáním a v kruhu dobrých lidí.

Za CK Miklas Tour přejí:
Jindřich a Jana Miklasovi a Tereza Tichá Miklas

a naši spolehliví průvodci:
P. Mgr. Daniel Vícha, Dr.
RNDr. Oldřich Dočekal s manželkou Evou
Václav Adam s manželkou Alenkou
Janka Hrabovská s manželem Slávem
PhDr. Miloš Kvapil


O nás


Jsme rodinnou cestovní kanceláří, která od okamžiku svého vzniku v roce 1994 si klade za cíl jediné – spokojenost klientů! O toto se snažíme zcela individuálním přístupem k potřebám a přáním každého zákazníka. Když k tomu přidáme skutečnost, že naše práce s lidmi v cestování nás baví a je naším koníčkem a navíc při snaze o rodinnou pohodu na každém zájezdě, dosahujeme spokojenosti i u těch nejnáročnějších klientů.

Za dobu své činnosti jsme se do povědomí veřejnosti zapsali jako cestovní kancelář, která umí dobře připravit a zrealizovat poutě a poznávací zájezdy a pobytovým zájezdům se věnujeme jen okrajově. Pro naši budoucnost jsou nejdůležitější naši spokojení klienti, kteří šíří jméno naší cestovní kanceláře dál. Jsme Vám za to vděčni a nesmírně si vaší přízně a věrnosti vážíme.

Těšíme se na setkání s Vámi!
Jindřich a Jana MiklasoviMIKLAS-TOUR • Pešinova 21, 796 01 Prostějov • Tel/fax: 733 420 420/582 338 411 • miklastour@miklastour.czwww.miklastour.cz