/images/top_ban/foto1.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto2.jpg
/images/top_ban/foto3.jpg
/images/top_ban/foto4.jpg
/images/top_ban/foto5.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto6.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto7.jpg
/images/top_ban/foto8.jpg
MondayPondělí 15. 7. 2024
Jindřich
         tour operator +420 / 733 420 420

Kniha návštěv


vložit nový příspěvek

28.3.2024 - Velikonoce 2024
Drazí,

tolik toužím letos a přeji to i Vám, abych plněji pochopil a přijal,
že tajemství utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista
se událo i kvůli mně, i pro mě a že můj život tím získal rozměr věčnosti ? zajisté ve víře. A o takovou víru o letošních Velikonocích v modlitbě prosím pro sebe i pro Vás.

S úctou

Jindřich a Jana Miklasovi
Tereza Tichá Miklas


27.12.2023 - Vánoční svátky 2023 a PF 2024
"Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha."

Vážení přátelé, milí poutníci, známí i náhodní čtenáři,
kéž stále roste počet těch, kteří betlémské Dítě přijmou do svého srdce a za střed svého života. Potom se Boží pokoj rozhostí po celé zemi a nebude již válek, násilí, zloby, závisti, sobectví, ani lhostejnosti... Dejme se proto na cestu do Betléma!

Hodně radosti a zdraví i spokojenosti v roce 2024

přejí

Jindřich a Jana Miklasovi a Tereza Tichá Miklas


4.4.2023 - Velikonoční přání
Milí přátelé, spolupoutníci,
o letošních velikonocích
spočinu u Zmrtvýchvstalého Krista,
abych v dnešním neklidném světě
načerpal u Něj POKOJ, radost a naději pro svůj život
a vy tam budete se mnou.
Prosím vás o sounáležitost.

Za celý Miklas Tour

Jindřich Miklas


10.5.2021 - prosba o zaslání termínu poutního zájezdu do Izraele
Prosím, zašlete mi termíny poutního zájezdu do Izraele pokud připravujete.
Mám dvojí očkování proti coronaviru. Na termínu mi nezáleží. Ráda bych znala nějaký termín, nejraději s průvodcem p.Danielem Víchou.
Můj mail- ludmila.plevova@seznam.cz


24.12.2020 - Vánoční přání a PF
Vážení milí přátelé poutníci,
kéž Kristovo historické narození v Betlémě
a jistota Jeho druhého slavného příchodu
má pevné místo ve vašem životě
a naplní vás radostí, vždyť všichni jsme Boží děti,
vděčností - bez Boha bychom život dobře nezvládli
a nadějí, že máme u Něj připravené místo ve věčnosti.

Přízeň a ochranu dobrého Boha pro celý příští rok 2021
přejí a vyprošují

Jana a Jindřich Miklasovi
Tereza Tichá Miklas


9.4.2020 - Velikonoční přání
Každoroční křesťanské Velikonoce jsou připomínkou Ježíšova zmrtvýchvstání. Letos Jeho poselství potřebujeme slyšet a prožít mnohonásobně silněji: Jeho ranami jsme uzdraveni a Jeho vzkříšením máme Světlo i na konci našich životů. Vede to k radosti, vděčnosti a bezvýhradné lásce.
Milí přátelé, poutníci, pojďme na hlubinu EVANGELIA.

Jindřich a Jana Miklasovi
Terezie Tichá Miklas

PS.Myslet si, že po koronaviru se vrátíme do starých kolejí svých životů, by bylo bláhové, ne-li pošetilé.


2.4.2020 - Dík za vše
Milí Miklasovi, nesmírně mě mrzí, že jste vrátili peníze. Těším se moc na konec epidemie a na další krásné zážitky na cestách s Vámi po světě. At´je Bůh s Vámi i v těchto tristních dnech a at´posiluje Vaši i naši víru. Marie Smolková


25.3.2020 - VRACÍME PENÍZE
Vážení poutníci,
vzhledem k pandemii šíření koronaviru rušíme všechny naše zájezdy a všem vracíme všechny zaplacené zálohy. Prosíme o trpělivost, peníze vracíme postupně a prosíme vás o modlitbu za brzké skončení této epidemie. Děkujeme za důvěru a dá-li Bůh, těšíme se na putování s vámi v roce 2021.
Hodně duševních sil a zdraví s Božím požehnáním.

Jindřich a Jana Miklasovi
O slavnosti Zvěstování Páně


25.12.2019 - Vánoce a nový rok 2020
?Lid, který chodí ve tmách, vidí velké světlo.? Iz 9,1
"Hle, dítě se nám narodilo..." Iz 9,5n

?Proto žijme jako děti světla.? Ef 5,9

Neboť přijetí narození Ježíše Vykupitele přináší do duše pravou radost a pokoj a dává naději věčného života.

To našim poutníkům a všem o letošních vánocích u betléma ze srdce přejeme a vyprošujeme i do všech dnů roku 2020.
Jana a Jindřich Miklasovi, cestovní kancelář
Tereza a Leoš Tiší


27.11.2019 - Izrael
Vážená paní Miklasová, Vážený pane Miklas,
ze srdce za sebe a Aničku děkuji za přípravu, průběh, péči a trpělivost za poutní zájezd do Izraele v listopadu letošního roku 2019. Máme nezapomenutelné, ba doživotní vzpomínky, povzbuzení v životě.

Pěkný den
Jitka Jancová, Anna Jancová19.11.2019 - Národní pouť letecky 10.-14. 11. 2019
Děkujeme CK Miklastour za perfetní zajištění poutního zájezdu na Národní pouť do Říma v rámci 30. výročí kanonizace sv. Anežky České. Rádi bychom touto cestou poděkovali také VŠEM organizátorům této krásné děkovné Národní pouti. Muselo to být hodně náročné, ale byla to i napříč počasí skvělá pouť. Zvláštní dík patří také našemu průvodci o. Mikuláškovi za jeho perfektní vedení, spoustu zajímavých informací a jeho přístup k nám poutníkům. I díky Jemu jsme myslím vytvořili krásné poutní
společenství. Myslíme, že naše poděkování může znít za všechny poutníky naší skupinÿ. S vděčností poutníci Alena a Václav


17.11.2019 - národní pouť do Říma
Dobý den, touto cestou Vám chci poděkovat za zajištění příjemného ubytování a večeří během národní pouti do Říma. Naproti tomu musím říci, že s dopravou zajištěnou firmou Jaroslav Hnát jsem rozhodně spokojená nebyla. Jenom ve stručnosti - přetopený autobus po celou cestu do Říma, nemožnost použít osvětlení nad sedadlem, , velmi dlouhé čekání v silném dešti v Assisi na otevření autobusu, téměř pětihodinová jízda bez pauzy na WC během zpáteční cesty, .. I přes tyto nepříjemnosti jsem velmi ráda za možnost národní pouti do Říma se zúčastnit. Pavla Čadová


4.11.2019 - Farní pouť Ždánic a Lovčic do Říma a Vatikánu 15. až 23. září 2019
Po neuskutečněném zájezdu v r.2017 (málo lidí) jsme se konečně dočkali a mohli s farníky ze Ždánic s jejich panem farářem Stanislavem Kovářem, farníky Lovčic a panem Jindřichem Miklasem s CK Miklastour osobně poznat krásy a historii (za vydatného přispění p.Miklase) Říma a Vatikánu a současně se i duchovně obohatit z promluv otce Stanislava při každodenní mši svaté. Krása bazilik a kostelů, kdy i ten nejobyčejnější kostel by byl skvostem v Brně, starověké památky, architektura, kolorit Říma a Vatikánu, to vše dalo i zapomenout na únavu a bolavé nohy. Věkově nesourodý, ale duševně spřízněný kolektiv vše zvládl, počasí nám přálo (dokonce jsme se i koupali v moři). Splnili jsme si svůj sen, a za to bychom chtěli ještě jednou poděkovat p. Miklasovi, otci Stanislavovi a farníkům Ždánic a Lovčic, kteří nás vzali mezi sebe.
Děkujeme, Jaroslav a Bronislava Macíčkovi z Brna


21.9.2019 - Poděkování
Dobrý den, rádi bych touto cestou poděkovali panu Václavu Adamovi a jeho manželce za profesionální přístup, ochotu a součinnost na společné poutní cestě do Fatimy.
Přejeme Vám oběma do dalších let hodně zdraví, vitality, energie a Božího požehnání.
S úctou, Evald a Darja Starečkovi z Kravař


28.8.2019 - Itálie 2019
Velký dík panu Miklasovi za cestu po Itálii po stopách svatých. Bylo to naprosto úžasné, s farností z Mysločovic jsem prožila nádherné dny současné i cestu historií a duchovní- od svatého Antonína, přes Dominika, Františka, Ritu, a v neposlední řadě sv. Pia, pod ochranou sv. Michaela archanděla. I sv. Kateřina Sienská nás nevýslovně oslovila. Ještě jednou dík Vám a DEO GRATIAS. M. Smolková, Brno


12.7.2019 - Izrael v květnu
Milý pane Miklas, moc Vás zdravíme a děkujeme Vám za naši pouť! Stále jsme srdcem ve Svaté zemi:-) Stále máme před sebou tu blízkost Ježíšova života. Stále se k ní vracíme.
Vidím i Vás a Vaši trpělivost, když jsme se my, ženy, vrhly neplánovaně na nákupy a Vy jste jen stál a říkal: Vy chcete nakupovat? Já myslel, že nechcete:-) No,nechtěly jsme, ale najednou chtěly.
Dnes držím medailonek Malé Arabky, která mě v textech doprovází každý den a cítím ten velký- nečekaný dar- její přítomnosti, lásky k Ježíši a jako bych si dovezla novou kamarádku! :-) Před poutí jsem o ní neslyšela :-(
Bylo to moc krásné. Děkujeme i našim průvodcům- otcům Jeremiášovi, Šebestiánovi a Eliášovi a těšíme se někdy příště.

V den památky svatých manželů Martinových 12. 7. Vám i Vašim blízkým Boží blízkost vyprošují manželé Kučerkovi


11.7.2019 - Svatí Francie
Milí manželé Miklasovi,
chtěli bychom tímto dodatečně poděkovat vám i průvodcům poznávacího zájezdu Svatí Francie, RNDr. Dočekovali, p. Josefu Mikuláškovi, jakož i celému duchovnímu doprovodu za neobyčejné zážitky, bezproblémové putování a skvělé společenství úžasných lidí. Rádi a dlouho budeme na tento zájezd vzpomínat. Ještě jednou díky!
Manželé Jana a Dušan Černých a Jana a Ladislav Guttekovi.


29.5.2019 - Santiago de Compostela
Milí Miklasovi,
také jsme chtěli vyjádřit velké poděkování jak vám, tak senzačnímu panu Dočekalovi a jeho zlaté paní,proto se plně připojujeme k poděkování které napsali naši souputníci.
Byly to zcela vyjímečné zážitky na celý život.Také děkujeme za přeposlání fotek.Mnoho dalších požehnaných poutí a zdraví přejí
Švandovi29.5.2019 - Poutní cesta do Santiaga - poděkování
Dobrý den Miklasovi :-)
děkuji za zaslání fotografií. Rovněž bych chtěla moc poděkovat za úžasně zorganizovaný zájezd. Když jsem odjížděla, byla jsem plna očekávání, ale musím říct, že po celou dobu naší pouti jsem byla jen mile překvapena, všechno bylo tak dokonalé, že už to lepší ani nemohlo být. Samozřejmě největší dík patří panu RNDr. Dočekalovi a jeho paní, kteří nás provázeli, poděkování i pánům řidičům, kteří nás bezpečně vozili a dovezli domů (mimochodem jsme ocenili i jejich kulinářské umění) a také velký dík vaší cestovní kanceláři za zprostředkování.Tento zájezd ve mně zanechal hluboké vzpomínky. Poděkování i od Mirky Fančovičové, Marty Servitové a Zdeňky Bulínové.
Ať se vám daří a přeji spoustu spokojených cestovatelů
S pozdravem
Monika Mamráková


28.5.2019 - Santiago de Compostela
Dobrý den,

včera jsme se šťastně vrátili z poutního zájezdu do Santiaga de Compostela. Rád bych za sebe upřímně, od srdce, poděkoval za přípravu celé této akce. Pan RNDr. Dočekal vedl tento různorodý spolek jistě, přesně, zkušeně, podle pokynů. Oceňuji jeho moudrý, citlivý přístup ke každému z nás i jeho znalosti, kterými nás pravidelně informoval.
Zvláště si vážím jeho duchovního přístupu, dokázal tak vytvořit klidnou, aktivní poutní atmosféru. Nedokáži lépe vyjádřit všechny své příjemné pocity. Opravdu moc děkuji.

Pavel Hřebec


28.5.2019 - Poděkování za pouť do Compostely
Dobrý den Miklasovi,
vrátili jsme se ve čtvrtek z poutní cesty do Santiaga. Chtěla bych Vám tímto za nás s manželem moc poděkovat. Vše bylo skvělé. Cesta se nám velmi líbila a ještě dlouho jí budeme prožívat ve vzpomínkách.
Celý zájezd byl naprosto skvěle organizovaný a nám nic nikdy nechybělo. Kolikrát jsme se cítili v takovým luxusu, který jme tedy před odjezdem ani neočekávali.
Pan průvodce RNDr. Dočekal byl úžasný, celý pobyt nám vyprávěl mnoho zajímavých informací. Byl pro nás výborným rádcem a děkujeme mu, že nás mnohokrát upozornil, aby jsme se soustředili na důležité věci které nám má cesta přinést.
I díky němu se pro nás poutní cesta stala velkým přínosem a jsme rádi, že jsme vše zvládli. Děkujeme také jeho paní, která nám moc pomohla při zdravotních obtížích.
S pozdravem a přáním, aby jste dále měli spousty spokojených poutníků, cestovatelů .... jako jsme byli my dva
Čapkovi18.12.2018 - Vánoční přání
Milí poutníci,
pokojné svátky vánoční plné radosti
a požehnaný den NAROZENÍ KRISTA
ze srdce přejí
Jana a Jindřich Miklasovi
Terezie Tichá Miklas

Zdraví a štěstí shůry v novém roce 2019!


28.11.2018 - Poděkování
Vážení Miklasovi,
za farnost Kravaře bych ráda poděkovala za nádhernou pouť do Svaté země. Moc děkujeme Terezce za výbornou organizaci, P. Danielovi Víchovi za skvělý průvodcovský a duchovní zážitek. Prožili jsme moc pěknou pouť.
Přejeme Vám hodně spokojených klientů, zdravíčko a Boží požehnání. L. Robenková


31.8.2018 - Setkání rodin se sv. Otcem - Dublin
Díky moc za skvělou pouť a těšíme se někdy příště.
Všechny zdravíme !!
Jágerovi


29.7.2018 - Santiago de Compostela
Vážení Miklasovi,
touto cestou bych chtěla poděkovat za zprostředkování pouti. S Vaší cestovní kanceláří jsem jela poprvé, byla jsem velmi spokojena jak s organizací, tak s průvodcem panem Oldřichem Navrátilem. Věřím, že jsem s Vámi nebyla naposled. Děkuji.


18.7.2018 - S.Giovanni Rotondo
Dobrý den, velmi jsem si přála jet di S. Giovanni Rotondo do Itálie za P. Piem. Prosím máte v plánu v budoucnu, či není Vám známo, zda někdo jiný nepořádá tento zájezd do Itálie? Děkuji Marie Taláčková


23.6.2018 - Poutní místa Ars, Lurdy, La Salette, 8. - 16. 4. 2018
Vážení, měla jsem tu vzácnou příležitost zúčastnit se pouti, která byla zajišťována Vaši cestovní kanceláři. Takový přátelský přístup a prostředí plné duchovních zážitků jsem nečekala. Neustále své dojmy postupně vstřebávám a nemohu uvěřit, že vše proběhlo - díky Vám, otci Markovi, skvělým řidičům i milé paní řidiče, ostatních soupoutníků - tak skvěle.
Balík léků a strach z nočních průjezdů byl lichý, za což mohu poděkovat i Boží lásce, která nás provázela. Ještě jednou děkuji a věřím, že zas někdy příště se budu moci s Vámi někam vydat .. . Marie Konieczná


13.6.2018 - Santiago de Compostela-poděkování
Vážení Miklasovi,
již opakovaně jsem se zúčastnila poutě ke hrobu sv. Jakuba
s Vaší cestovní kanceláří .I tentokrát musím jen velmi poděkovat
za skvělou organisaci ,ale i realisaci celé cesty p. průvodci!!
Svatojakubská pouť byla pro mne velkým duchovním prožitkem a zdrojem načerpání další životní energie !!!
Ještě jednou srdečně děkuji všem zúčastěným a přeji Vám mnoho
spokojených klientů.


23.5.2018 - Pouť Polsko
Díky za duchovní putování po stopách sv. Jana Pavla II v Polsku.Dekujeme za milé přijetí od farníků z Čejkovic, Hovoran a okolí a hlavně za jejich kněze.Velký dík panu Miklasovi a taky panu řidiči za bezpečnou jízdu. Poutnice z Otrokovic A ,+T,+S.


12.5.2018 - Poděkování za pouť do Svaté země
Tímto bych chtěla srdečně poděkovat nejen za sebe, ale i za své rodiče Panu Miklasovi a Terezce za perfektní organizaci, provázení na této pouti, trpělivost, informace, také za vaše úsměvy, kterými jste dodávali lidem dobrou náladu :) za vaši obětavost a laskavost, také děkujeme paní Miklasové, kterou jsme nemohli osobně poznat, ale zcela jistě dopomohla svým úsilím, aby se vše zdařilo. Já jsem s vámi jela poprvé a jsem velice ráda, že jsem vás poznala a vím, že se k vám budu ráda vracet. Naši s vámi jeli již potřetí a věřím, že to nebylo naposledy :) Děkujeme.


12.5.2018 - Poděkování za pouť do Svaté země
Také bych chtěla poděkovat za krásné mše svaté na vzácných místech, kněžím, kteří tyto mše sloužili, v této nádherné zemi, kde prožil Pán Ježíš svůj život jsem měla možnost vložit do svého srdce nezapomenutelné zážitky a vzpomínky. Děkujeme také za možnost poznat nové lidi, na které budeme rádi vzpomínat. Ještě jednou děkujeme. Kamarádovi


11.5.2018 - Poděkování
Chtěla bych srdečně jménem celé rodiny poděkovat panu Miklasovi
i Terezce za skvěle připravenou pouť do Sv.země. Svými vlastními příklady nám ukazovali jak se má pouť do těchto svatých míst prožívat. Díky Bohu za NĚ. Bůh Vám žehnej do dalších dnů a Panna Marie ať vás chrání.
David, Pavel a Lenka Káňovi


9.5.2018 - Velké díky za pouť po Svaté zemi
Pane Miklasi velmi děkuji za Vaši energii, kterou jste každý den rozdával na všechny strany. Vaše neutuchající pozitivní energie, kterou jsme nechtěně narušovali svojí nedochvilností, nás nakonec usměrnila. Prožili jsme nádhernou pouť. Děkuji
Marie Hradecká z augustiniánské farnosti sv.Tomáše na Malé Straně.


27.3.2018 - Velikonoční přání ze Svatého týdne
Milí přátelé poutníci,
kéž i ta letošní doba postní dá našim očím ještě hlubší vhled do Božích tajemství, abychom mohli VELIKONOCE slavit s RADOSTÍ a VDĚČNOSTÍ za dílo naší spásy!
"Neboť Bůh tak miloval svět... Jan 3.16

Našim minulým, letošním i budoucím poutníkům ze srdce přejí
Jindřich a Jana Miklasovi a Tereza Tichá Miklas


1.11.2017 - Setkání rodin
Dobrý den,
V Katolickém týdeníku č. 44 jsem se dočetl, že budete pořádat letecký zájezd na setkání rodin v Dublinu. Naše rodina by měla zájem.
Mohli byste, prosím, zveřejnit něco bližšího vč. ceny k tomuto zájezdu?
Děkuje rodina z Brna


18.9.2017 - Díky za Fátimu
Díky za krásné poutní zážitky z jubilejní Fatimy celému rodinnému kolektivu u Miklasů.... Nádherná pouť, díky dr. Dočekalovi za provázení a vytvoření pěkného poutního společenství. A+V


17.9.2017 - FATIMA - národní pouť (11. - 15. 9. 2017)
Vážení Miklasovi,

chtěl bych Vám poděkovat za zorganizování a uskutečnění leteckého poutního zájezdu na Národní pouť do Fatimy ve dnech 11. - 15. 9. 2017.
Jsem moc rád, že jsem se mohl s Vámi účastnit této pouti. Měl možnost se podívat, chodit a i se modlit na místech, kde se zjevoval anděl i Panna Maria třem pasáčkům. Mohl být na známém poutním místě v Evropě, právě při stém výročí zjevení Panny Marie. Mohl jsem alespoň trochu poznat Portugalsko (přírodu, kulturu, lidi).
Pouť byla nejen silným duchovním zážitkem, ale v něčem i mou první zkušeností (let dopravním letadlem, stát u moře a vnímat jej).
Věřím, že vše co jsem s Vámi a díky Vám mohl prožít, jsou zážitky na celý život. Věřím, že jsme zde mohli načerpat spoustu požehnání a milostí do našich životů, ale i mohli vyprosit milosti pro naše blízké, naši zem, hříšníky, ... .
Děkuji.

Přeji Vaší cestovní kanceláři spoustu spokojených klientů.
Těším se třeba někdy příště na dalším poutním zájezdu.

​Ať Vám Bůh žehná, Panna Maria Vás ochraňuje a provází Vás na všech Vašich životních cestách.

S přátelským pozdravem
Ladislav Trojan


17.9.2017 - Díky za Fátimu
Velký dík za krásně zorganizovaný zájezd k Panně Marii do Fátimy. Rychlé letecké odbavení atd atd.... Dík dr. Dočekalovi, P. Kamilovi a všem za vytvoření příjemného poutního společenství. A+V


7.8.2017 - Fatima s dominikány
Vážení manželé Miklasovi,

posílám pozdravy z Vysočiny ze Světlé nad Sázavou.
Ráda bych Vás oběma poděkovala za Vaši ochotu a milé jednání a především za to,
že jsem mohla být na tak krásné duchovní pouti.

Přeji Vám Boží ochranu a Boží Lásku.

Marie Mašková


19.6.2017 - Santiago de Compostela - poděkování
8. 6. jsme se vrátili z poutní cesty do Santiaga de Compostela. Chtěla bych moc poděkovat CK Miklas Tour za její organizaci, panu dr. Dočekalovi a jeho paní Evě za skvělé provázení naší poutí. Bylo to krásné, sešli se tam samí prima lidi, viděli jsme neuvěřitelně mnoho, dozvěděli se také neuvěřitelně mnoho. Z poutní cesty ještě dlouho čerpat energii a sílu. V každém případě moc děkuji všem!!! Jitka Morčušová


16.6.2017 - Santiago de Compostela
Milí Miklasovi,
ve čtvrtek v poledne jsme se vrátili z naší "třecetileté svatební cesty", za níž Vám velice děkujeme!!! :-)) Objednali jste skvělé počasí, skvělé průvodce, skvělé řidiče, skvělý program!!!
Děkujeme!!!!
Než začneme zapomínat detaily z cesty, rychle jsem si vytvořil PDF na památku. Má sloužit nám k milým vzpomínkám, ale i k rozeslání našim drahým, které jsme s sebou vozili ve svých srdcích, tak aby ze "společné" cesty také něco měli, že. :-).
Jinak PDF má sloužit i jako poděkování Vám! :-) Srdečně zdraví vděční B+F Jakubcovi


8.6.2017 - Lurdy 2017 - průvodci Václav a Alenka Adamovi
Milí naši průvodci Adamovi na skvělé pouti po Francii a hlavně do Lurd. Budu dlouho vzpomínat na Vás, na vaši trpělivost a vstřícnost k nám poutníkům a na všechna místa kde jsme byli. Přeji Vám hodně zdraví a hodně radosti z cestování.
Kotrncová Jaroslava

Srdečně zdravím a děkuji za zaslané fotky. Jste úžasní, moc pěkný výlet s vámi byl. Máme o čem přemýšlet.
Helena Horáková

Díky moc za pěknou pouť, kterou jsme díky vám mohly prožít. Přeji vše dobré do dalších dní.
Věra a Marcela

Milí Adamovi,
děkuji jak za zaslaný odkaz na albíčko, tak za nádhernou pouť.
Je to zážitek na celý život!
Ať Vám Pán žehná a Panna Maria Vás provází na Vašich životních cestách a ochraňuje Vás.
Jindřiška Šindlerová z Fryštáku

Děkuji za Vaši průvodcovskou činnost a doprovázení na této pouti.
Přeji hodně zdraví a Božího požehnání.
Antonín Rosecký, Brno

Srdečně Vás zdravím z Hradce Králové a děkuji za zaslané fotografie. Hlavně Vám ale děkuji za to, že se Vám podařilo po celou dobu pouti vytvořit nenucenou, přátelskou a hlavně duchovní atmosféru. Pán Bůh Vám vše bohatě odplať.
Žehnám
otec Hladký

Děkuji moc za všechny fotečky i s komentářem a hlavně moc děkuji za sebe i za všechny za úžasné služby průvodcovské i duchovní vedení pouti. Snad se ještě někde potkáme na stejně krásném zájezdu.
Jana Čarná

Václave děkuji ti za fotky a posílám ti něco ze svých výtvorů.
Z pouti, kterou jsi ty, tvoje žena a firma kterou jste reprezentovali, budu žít dlouho. Ať vás Panna Maria ochraňuje a dává vám sílu, abyste podobné chvíle pohody a klidu mohli rozdávat dál.
Ještě. pokud budu moci, se ti ozvu kvůli tomu tvému článku.
Jindra Nevoral

Mnohokrát děkujeme za provázení naší pouti do Lurd. Děkujeme za zpěvy, modlitby, vedení křížové cesty a celou organizaci poutě. Srdečné Pán Bůh Zaplat´.
Zdraví Ludmila a Pavel Drážní

Děkuji Vaší cestovní kanceláři za uspořádání poutě do Lurd, ze které jsme se před necelým týdnem vrátili.
Během puti vše probíhalo velmi dobře a dnes mne potěšila i spousta obrázků z pouti které jsem objevil pod
odkazy ve zprávě od manželů Adamových.
Přeji požehnané dny Jaromír Leschinger

Pane Václave děkuji Vám za všechny ty fotografie které mi připomínají naši, a pro mě Velkou pouť. Děkuji, že Jste nás provázel zbožným, zodpovědným a klidným způsobem. Kéž Vám to Bůh vynahradí pokojem v srdci a zdravím. V modlitbě i za Vaší manželku Váš bratr benediktinský oblát Jan

Dobrý deň prajem z upršaných Pardubíc. Konečne mám voľno po tých nočných zmenách, tak vám píšem. Je to moja štvrtá púť, s CK Miklas som už cestoval v roku 2008 tiež do Lúrd, ale inou trasou cez Taliansko. Priznám sa, splnil sa mi veľký sen vidieť sv.Bernadettu a J.M.Vianneya, ked že som o nich veľa čítal, tak som si v mysli predstavoval ten ich život. Pre mňa to boli silné miesta, ktoré sme navštívili a ešte celý tento týždeň som bol duchom tam. Sestra od gýmnázia chcela ísť do Lúrd a nikdy jej to nevyšlo až teraz. Kňazi boli tiež super, ako sa hovorí, každý kňaz má v sebe iný dar. Habera spieva "Umrieme na spomienky".Je v tom kus pravdy, lebo človek, ked bude starý a nebude nič materiálne potrebovať, zostanú mu už len spomienky. Uprimne vám chcem povedať, pán Adam, že organizačne ste všetko zvládol na jednotku, za čo sa vám chcem podakovať. Proste cítil som sa na tom zájazde príjemne. Pekne to povedala jedná pani čo vystúpila s nami v Prahe: "Ti Moraváci jsou moc příjemní lidé." Všetko dobré, hojne Božieho požehnania a zdaru Vám praje J.Valenta


16.4.2017 - Velikonoční přání
Milí naši poutníci a klienti z minula i do budoucnosti!

Jak obdivuhodný je náš Bůh,
Který dnes spojil zemi s nebem,
Člověka s Bohem,
A to jednou provždy!
Naplnila nás radost!

Všem vyprošují Miklasovi


6.4.2017 - poděkování
Vážení Miklasovi,

rádi bychom se s manželkou připojili k poděkování za nádhernou pouť do Svaté země ve dnech 9. 3. - 17. 3. 2017. P. Danielu Víchovi a p. Jiřímu Floriánovi se opět podařila pouť se vším všudy. Bůh žehnej vašemu konání! Právě takovou cestovní kancelář církev u nás potřebuje. Zájezd si můžeme koupit kdekoli, ale skutečné putování nám umožňujete jenom vy.

I když tentokrát byla ve Svaté zemi zima, vypověděla služby lanovka z Massady a na poušti nám pršelo, nic to neubralo na Boží blízkosti. Vždyť komu se podaří alespoň jednou za život zmoknout na poušti?

Božena a František Dvořákovi, Klínec 57


4.4.2017 - Izrael
Vážení Miklasovi
mnohokrát děkujeme za zorganizování překrásné pouti do Svaté Země. Srdečné dík patří také duchovním otcům Danielovi a Jiřímu. Byl to pro nás požehnaný týden. Izrael se nám vryl hluboko do srdce
a dá-li Pán rádi bychom se tam ještě někdy vrátili.
Děkujeme také všem spolupoutníkům za příjemné společenství.

Blanka+Miloš+Jiří


21.3.2017 - Izrael 2017
Dobrý den Miklasovi,
chceme Vám poděkovat za krásný poutní zájezd do Izraele 2017.
Poděkování patří i P. Danielovi a P. Jiřímu. Byl to pro nás jeden velký duchovní zážitek.
Přejeme Vám hodně zdraví a elánu do organizace podobných projektů.
Zdraví Věra a Antonín Slováčkovi


18.3.2017 - Izrael 2017
Dobrý den paní Miklasová, pane Miklasi,
chtěl bychom vám poděkovat za krásný zájezd do Svaté země, který, nejenže naše očekávání naplnil, ale předčil je. V obou průvodcích P. Jiřím Florianovi a P. Danielovi Víchovi jsme měli zdatné průvodce, duchovní otce a lidsky velmi přívětivé osoby.
Ještě jednou velké díky. Přejeme vám mnoho podobně úspěšných zájezdů a spokojených klientů, jakými jsme byli i my.

S pozdravem

Lenka a Martin Dvořáčkovi


26.12.2016 - Vánoční a Novoroční přání z CK Miklas Tour
?Narodil se Kristus Pán, veselme se??

A světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Jan 1,5

Pane, buď světlem v tmách našeho života,
abychom jasně poznávali jeho smysl a cíl.

?Stavím se u jeslí, Spasitel přišel i kvůli mně!?

Radostné prožití vánočních svátků, pokoj v srdci
i s druhými, ztišení a úžas nad Boží blízkostí,
P. F. 2017 s Božím požehnáním
a trvalé vědomí naděje budoucnosti ve věčnosti

ze srdce přejí a vyprošují

Jana. Jindřich a Terezka Miklasovi


19.12.2016 - Poděkování a přání
Blíží se Vánoce a já vzpomínám na krásné dny prožité v Římě 27.9. - 3.10. 2016. Díky vám za přípravu a organizaci, Otci Danielovi za super výklady ke všm místům, která jsme navštívili a za to, že jsem touto poutí mohli společně završit Rok milosrdenství. Ať vás - Miklasovy i nás - poutníky provází Boží milosrdenství i v celém příštím roce! Ještě jednou velký dík! Božena Škrobová


27.10.2016 - Řím 9.-15.10.2016
Milí přátelé Jano a Jindřichu Miklasovi.
Děkujeme za perfektní zorganizování a provázení naší farní pouti do věčného města a Assisi.
Někteří z nás s vámi jeli už po několikáté a můžeme rádi potvrdit, že je to s vámi vždy sázka na jistotu spokojenosti.
Prožili jsme společně nádherné chvíle a vytvořili hezké společenství.

Ať vám Pán žehná!

Vaši vděční farníci ze Žďáru nad Sázavou


20.10.2016 - Řím 27.9.-3.10.2016
Milí Miklasovi,
mohu jen potvrdit zdejší slova chvály na Vámi organizované poutě a zájezdy.Ke Svatým branám jste nás sice tentokrát nedoprovázeli Vy, ale Vámi vyslaní průvodci,kněží,opravdu neměli chybu.Ačkoliv jsme jim občas připravili perné chvilky,zvládli vše s přehledem a i jim je třeba poděkovat za znalosti,o které se s námi podělili i za duchovní práci s námi,poutníky.
Mgr.Věra Karlíková29.9.2016 - Poděkování
Vážení Miklasovi,
moc Vám děkujeme, že jste nám umožnili - byť jen na pár dnů, pobývat ?blízko nebe? a Medžugorje takovým místem určitě je. Pouť, které jsme se zúčastnili, neměla jedinou chybičku a moc rádi se ve vzpomínkách vracíme. Také děkujeme naší průvodkyni paní Jance Hrabovské a jejímu manželovi a všem ostatním poutníkům za vytvoření milého společenství.
Poutníci z Krásenska.


17.9.2016 - Santiago de Compostela září 2016
Vážení a milí Miklasovi,
děkuji Vám za perfektní zorganisování poutě ke hrobu sv. Jakuba v
Santiagu.Dily za spousty krásných zážitků nejen na svatojakubské cestě,třeba výstup na alpský vrchol Grand Som s nádhernou vyhlídkou na Mont Blanc.Díky za trpělivost s námi a za vyčerpávající
informace průvodci a také všem zúčastěným za milé společenství.
Přeji Vám vše dobré,a těším se na některé příští putování s Vaší CK
Miklas Tour. Vaše vděčná účastnice svatojakubské pootě.


29.8.2016 - Skandinávie 2016
Vážení Miklasovi,
dovolte mi, abych se ještě dodatečně připojila k řadě spokojených a nadšených účastníků zájezdu do Skandinávie a moc děkuji za možnost shlédnout jedinečné krásy divoké severské přírody a nejrůznějších památek včetně unikátních dřevěných kostelíků a jiných kouzelných míst.
Děkuji za perfektní náročnou službu řidičů, za dobře připravené jídlo a za to, že nás také bezpečně dopravili domů.
Děkuji také průvodcům, zvláště moc milé, příjemné, laskavé, stále se usmívající, zkrátka úžasné Marušce, která perfektně zvládala všechny nastalé nejrůznější situace, zvláště oceňuji její duchovní doprovod a vstřícné jednání.
Vám děkuji za organizaci tohoto zájezdu a přeji hodně Božího požehnání při pořádání dalších.
S pozdravem MZ z Otrokovic


29.8.2016 - Řím 7-13. 8
Milá rodino Miklasova,
děkuji vám za celou naši rodinu a zvlášť za sebe, za to, jak jste se ochotně a s plným nasazením ujali naší pouti do přepamátného, věčného Říma. Myslím,že jsme si nemohli vybrat nikoho lepšího.
Pouť byla nádherná a myslím, že i ti, kteří měli nějaké obavy, byli nadšení. Díky vaší starostlivosti, trpělivosti a péči proběhlo všechno v pokoji a radosti. Ještě jednou díky moc a ať vám Pán žehná. Magda Zemková


23.8.2016 - Řím
Dobrý den,
chtěli bychom Vám ještě opožděně poděkovat za provázení na pouti v Římě! Bylo to krásné a s Vaším výkladem ještě mnohem zajímavější! Díky Vašemu příjemnému, vtipnému a přátelskému přístupu jsme Vás brali jako jednoho z nás a ne jako někoho, kdo jen plní své povinnosti.
Ještě jednou děkujeme a přejeme Vám i Vaší rodině hodně Božího požehnání a všeho dobrého!
Srdečně zdraví

Vít Zemek a Anna Žondecká


19.8.2016 - Řím 7. - 13.8.
Dobrý den,
Ráda bych Vám moc poděkovala za nezapomenutelný zájezd do Říma. Celá pouť probíhala v tak krásném klidu a pohodě. Pan Miklas má velký dar pro duchovní vedení pouti a velké znalosti o všech památkách.
Přejeme celé vaší rodině hojnost Božích darů a hodně elánu do dalších poutí.

S pozdravem
Šrámkovi


19.8.2016 - Řím - Netolice od 7.8.2016
Pani Miklasová,
za celou rodinu mnohokráte děkuji celé vaší rodině za úžasný týden pouti v Římě.Osobně jsem měla předem z toho obavy, to jsem ale netušila, že Pán Bůh a vy jste nám připravili téměř "co oko nevidělo, co ucho neslyšelo" . Co tuším, je spousta Vaší práce, kterou my nevidíme. Díky moc. Děkuji Bohu za vás, p.Miklasovi za všechna slova, jimiž nás provázel, za jeho lidskost a trpělivost. Pán Bůh a vy jste nám dali prožít úžasný týden na cestě k Němu. Ať vám stále žehná - celé vaší rodině, chrání a provází na všech cestách!!!!!!!!!!
Jana Polívková


19.8.2016 - Řím - Netolice
Zdravíme Vás z Podlesí, přejeme Vám pěkný večer.
Chceme Vám i manželovi moc poděkovat za duchovní i průvodcovské vedení po naší poutní cestě. Bez toho bychom se snadno v Římě poztráceli a neviděli nic z těch všech krásných míst a bazilik.
Děkujeme p. Miklasovi za pohotovost, s jakou bravurně jistil všechny naše kolektivní průšvihy, za trpělivost a za odborné výklady .
Děkujeme i Vám, za vaše modlitby a vzpomínky,vše moc dobře dopadlo, přejeme Vám pevné zdraví, pohodu a moc úspěchů.

Zdeňek a Marie Cigánkovi .


16.8.2016 - Norsko 2016
Vážení a milí Miklasovi.

Rádi bychom Vám chtěli velice poděkovat za zorganizování a uskutečnění nádherného zájezdu do Skandinávie. My milovníci přírody jsme byli nadšeni. Skutečné přírodní scenérie předčily naše očekávání. Nestačí o norské přírodě vědět z vyprávění nebo z cestopisů. To se musí vidět na vlastní oči. Určitě bychom jeli znovu. Chtěli bychom na tomto místě povzbudit všechny dobré lidi, kteří sledují Vaše webové stránky a mají rádi přírodu, aby využili příležitosti Vaší CK a dostali se do Norska na krásný zájezd za velmi slušné peníze.
Děkujeme našim průvodcům za vyčerpávající informace k místům, které jsme navštívili a za celkovou organizaci a průběh zájezdu.
Pane Miklas, ještě jednou děkujeme, že jsme se mohli podívat do úžasné severské země. Přejeme Vaší CK hodně spokojených poutníků, kteří se vrací ze skvělých poutních nebo poznávacích zájezdů.
Na další zájezdy s Vámi se těší Kubáčkovi z Doloplaz u Olomouce


15.8.2016 - Skandinávie 2016
Vážená paní a pane Miklasovi,
rádi bychom vám poděkovali za překrásný zájezd do Skandinávie. Bylo o nás velmi dobře postaráno po stránce organizační, stravování, průvodci, atd. Zážitek na celý život. Chtěla bych zvlášť vyzvednout a poděkovat za průvodkyni Marušku. Hodná, zbožná, usměvavá. Donekonečna ochotně a ráda odpovídá i 50 x na stejnou otázku. Pro váš tým je Boží dar. Velký dík za samostatné sedadlo v autobuse. Díky tomu jsem 11 dní zvládla ve zdraví. Velký dík a Bůh Vám žehnej,
Kropáčovi, Otrokovice.


13.8.2016 - Skandinávie 2016
Milí Miklasovi !
Chci Vám z celého srdce poděkovat za letošní zájezd do Skandinávie. Byl to úžasný a těžko popsatelný zážitek. Kdo neviděl neuvěří a nedovede si tu krásu představit. Veliký dík patří průvodcům
, paní Marušce, která perfektně zvládla veškeré organizační záležitosti a byla milou společnicí i po duchovní stránce po celou dobu našeho putování. Rovněž veliké díky panu Miloši Kvapilovi, který nás provázel a informoval o všech pozoruhodných a krásných místech překrásné severské přírody a kulturních památkách. Jeho vtip a rozptýlení četbou při dlouhých přejezdech byly milým zpříjemněním našeho putování. Ještě jednou děkuji za realizaci tohoto překrásného zájezdu a přeji Vaší CK hodně nových a úspěšných zájezdů v dalších letech. Na krásné zážitky se těší skupina kunštátských poutníků 60 + !

Ještě jednou za všchny zdraví hodně úspěchů přeje Standa C.


9.6.2016 - V roce MILOSRDENSTVÍ
Vážení Miklasovi,
nenacházíme slov, kterými bychom Vám poděkovali za krásnou a dobře zorganizovanou pouť ve dnech 30. 5. - 4. 6. 2016 ke Svatým branám do Říma, do úžasného Monte Cassina k sv. Benediktovi a sv. Scholastice , do půvabného městečka Pietrelciny - rodišti sv. P. Pia a také do S. G. Rotonda, kde světec působil a kde je jeho tělo uloženo ve skleněné schránce v novém chrámu s překrásnými obdivuhodnými Rupnikovými mozaikami. Díky duchovnímu doprovázení a obětavému, laskavému, trpělivému a stále se usmívajícímu průvodci p. Miklasovi, který stále vnášel klid, dobrou pohodu a obohacoval nás vyčerpávajícími informacemi daných míst, se podařilo vytvořit krásné společenství všech účastníků zájezdu a mohli jsme tak všichni načerpat duchovní sílu a odvést si nezapomenutelné zážitky. Ubytování bylo moc hezké, cesta autobusem rychle ubíhala, protože kromě modlitby, jsme si mohli ze srdce zazpívat mariánské i rytmické písně chvály za doprovodu kytary, mohli jsme naslouchat humorně laděným příběhům ve výborném podání P. Miklase a také shlédnout poutavý dvoudílný film o životě P. Pia a tak se podrobněji seznámit s životem tohoto svatého kněze. Nadšeni a plni nádherných dojmů z této naší radostné a pěkné pouti ve Svatém roce milosrdenství stále vzpomínáme a doporučujeme všem! Tolik krásy, co jsme mohli shlédnout, tolik duchovních prožitků, milostí, požehnání a všeho dobrého přejeme i ostatním.
Spokojené a vděčné poutnice M. Zlatušková a J. Gajová z Otrokovic a A. Antonová z Přerova
=


6.5.2016 - Svatojakubská pouť 4/2016
Já také zdravím všechny účastníky, které nosím ve svém srdci a děkuji jim všem a cestovní kanceláři Miklas Tour za hluboké zážitky, které mně povzbudily a daly sílu šlapat dál v tom běžném životě, ze kterého jsem už byla hodně unavená. Během pouti mně naplňovala a stále naplňuje velká radost,třeba ze vzpomínky na svítání s kokrháním kohoutů, na radost v chození v dešti,na obnovenou důvěru v Boží milosrdenství, na vděčnost, že jsem taková jaká jsem, ......
Díky moc, poutnice Marie H.
(a touha jít znovu narůstá :-))


2.5.2016 - Svatojakubská pouť 4/2016
Zdravím všechny účastníky svatojakubské poutě do Santiaga de Compostela se zastávkou v Lurdách.
Díky vám všem za příjemné chvíle, které jsem prožil na tomto zájezdu. Na tuto pouť jsem se osobně moc těšil, s CK MIKLAS TOUR jsem byl opakovaně a opět nezklamala, super lidičky, příjemná atmosféra včetně nezapomenutelného pana průvodce a jeho skvělé asistentky Marušky.
Ještě jednou díky a opatrujte se. Poutník Klement L.
P.S. Několik citací, které mne během zpáteční cesty oslovily: ,,Cestování otevírá mysl, Cestování činí z člověka skromným, Né všichni co bloudí se ztratili, Svět je kniha a ti co necestují, čtou jen její jednu stránku".


18.4.2016 - Pouť do Říma v roce Božího Milosrdenství
Milý pane Miklasi,
Před několika lety jsem s vámi putoval po Svaté zemi. Tehdy jsem si říkal: ?S tímhle člověkem bych se rád ještě na nějakou pouť vydal.? A letos se to splnilo, když jste velkoryse nabídl, že pro naši skupinu ze Staré Boleslavi vypravíte samostatný zájezd do Říma v roce Božího milosrdenství. Přidali se i další zájemci z různých míst. Tvořili jsme nakonec opravdu pestrou společnost: mladší i věkem pokročilí, sportovci i lidé o berlích, zrakově postižení.
Je až neuvěřitelné, jak brzy jsme se všichni spřátelili, jak jsme si vzájemně pomáhali a povzbuzovali, když ubývalo sil. A v tom všem jste byl s námi, uprostřed nás se svým vlídným humorem, se kterým se vše zvládá líp. A když přišlo na věci duchovní, nabídl jste modlitbu nebo píseň k Boží oslavě tak přirozeně, že se s radostí každý přidal.
Byla to krásná pouť, taková, na jejímž konci už mnozí pomýšlíme na nějaké pokračování. Přesto, anebo právě proto, že jsme snášeli nepohodlí a kolikrát si sáhli na rezervy našich sil.
Díky vám, pane Miklasi i celé vaší rodině!
Ať vám Bůh žehná
Vladimír Šimík, Stará Boleslav


13.4.2016 - Mohu jen doporučit
Rád bych potvrdil názor pí. Volencové. Rozhodně poprvé nemám žádný negativní názor i když v minulosti, jako účastník poutí do Říma jsem vždy nějakou ?mouchu? na kráse našel. Myslím, že nějakou osobní zkušenost již mám a mohu porovnávat. Duchovní zaměření je pro mě důležité. Kněz otec Větrovec opakovaně zval poutníky, aby využili možnosti k přijetí svátosti smíření a tak otevřeli svá srdce k získání plnomocných odpustků pro sebe nebo pro své zemřelé. Stejně tak činil i pan Mgr. Miklas. Nikdy neopomněl být naladěn na duchovní rovině. Ubytování vnímám jako skvělé, dokonce snad nejlepší za celou dobu co putuji do Říma. Hotel je jen 2-3 min. od Termini a já za pouhé 3 minuty vstupuji do metra stanice Termini, kde se křižují dvě trasy římského metra, trasa modrá a oranžová. Za pouhých 12 min. vystupuji u sv. Pavla nebo za 15 minut u Tre Fontane, stejně tak na opačné straně jsem také za 15 minut u sv. Anežky římské na Via Nomentana apod. Jídlo jako večeře bylo výborné, snídaně, byly hodně nadstandartní, pokud jde o Itálii. Většinou se předkládá jen káva, čaj a jedna houska maslíčko a džem apd. plus croissant. Zde může každý účastník pouti potvrdit, že zde se jednalo skutečně o nadstandartní snídaně. Závěr: Vřele doporučuji putovat s CK Miklas, neboť tato CK nepotřebuje reklamu, reklamou jsou spokojení poutníci. A pokud se někdo necítí na dlouhou noční cestu autobusem, CK Miklas putuje do Říma i letecky.


9.4.2016 - poděkování
Vážený pane Mgr. Miklasi,
děkuji Vám za Váš doprovod o pouti do Říma. Jsem nadšena nejen z Vašich znalostí a perfektní přípravy, ale především z Vašeho duchovního doprovázení.
Doporučuji Vás všem, kteří přemýšlí o cestě do Itálie. Bude je provázet člověk s velkým Č.
Ještě jednou děkuji!
Marie Volencová


22.3.2016 - velikonoční přání
Milovaní,
o Velikonocích 2016 ve Svatém roce milosrdenství kéž je vaše srdce naplněno radostí a pokojem, důvěrou a jistotou naděje života po smrti, kterou dává všem Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý.
Přejí a vyprošují
Jana a Jindřich, Terezka a Barunka Miklasovi


30.9.2015 - Avila 2015
Jeďte na pouť. Vrátíte se jiní.
M.O.


22.8.2015 - Lurdy a La Saletta 2015
Odstupem casu vzpominam na pout do Lurd a La Salette v cervenci 2015. Pruvodcem byl p. Mgr. Jindrich Miklas,jemu patri srdecny dik za jeho nevsedni starostlivost a ochotu,predevsim o obohaceni duse. Ale telo tim netrpi,i o nej je znamenite postarano.
Tuto skutecnost hodnotim tak,ze je to muz na pravem miste. Diky Bohu za neho a diky jemu,ze hrivny,kterymi je obdaren,nezakopal a ony ted prinaseji hojne plody poutnikum.
Pavlina Josefusova,Brno


29.7.2015 - poděkování
Chtěl bych ještě jednou poděkovat jménem svým a snad i všech ostatních účastníků za velice krásnou a vydařenou pouť do Lourdes a La Saletty stále duchovně naplěnému i fyzicky mladému p. Mgr. Miklasovi v tomto měsíci. Organizačně i tématicky nám všem dle vlastních možností za účasti skvělého duchovního otce Mikuláše připravil nezapomenutelné a hluboké zážitky z tak vzácných míst na celý život. Nechť mu tato činnost s Božím požehnáním a doprovodem zajišťuje stále dobré zdraví a spokojenost poutníků na různorodých jeho výletech.
Milan Czyž


24.6.2015 - poděkování
tak jsem chtěla napsat vřelé poděkování za uskutečněnou cestu do Santiaga de Compostela, ale Danuška mě předběhla a její poděkování je i mé poděkování za nádherné vzpomínky ,za milé poutníky , za lidského, obětavého, vtipného pana Miklase.Děkuji,děkuji,děkuji.Hanka Zemanová


23.6.2015 - Santiago de Compostela
Chtěla bych z celého srdce poděkovat za krásnou pouť do S. Compostely.Byl to náš velký sen už několik let,ale nebylo možné ho uskutečnit-studující děti,péče o těžce nemocnou osobu v rodině apod. Sen se nám splnil až nyní a s velkým bonusem v osobě p.Miklase. Děkujeme za úžasnou trpělivost s námi poutníky, lidskost, obětavost-s jakou vařil dobré večeře, každý den nám zajistil mši sv, za jeho zbožnost, krásné modlitby a myšlenky. Radil nám, ať každý den pouti obětujeme na konkrétní úmysl-za někoho potřebného. Děkujeme za jeho čas, humor a pohodu i za vědomosti a informace o jednotlivých místech. Děkujeme i našim řidičům, že byli trpěliví, spolehlivě nás všude vozili a vařili dobrou kávu.Ještě jednou mockrát děkuji a těším se na další pouť s Vaší cestovkou.Dana Portešová


3.5.2015 - Poděkování
Chtěli bychom velmi poděkovat za zprostředkování pouti farnosti Polešovice do Říma. Tato pouť měla perfektně připravený program podle našich představ a požadavků a zanechala v nás hluboký zážitek, zvlášť audience sv.Otce Františka na náměstí sv.Petra. Na pouti nás doprovázel pan Miklas, všichni jsme obdivovali jeho velké znalosti o Římě a pěkný výklad. Ještě jednou velké díky za krásné zážitky, byli jsme všichni moc spokojeni. Přejeme hodně spokojených zákazníků a ať Vám Bůh žehná ve Vaší další práci.
Za poutníky manželé Štěpán a Marie Andrýskovi


27.12.2014 - vánoční přání
Milí Miklasovi,
přejeme Vám požehnané vánoční svátky a do nového roku vše dobré,hlavně zdraví a ať se Vám daří.
Hanka a Pepa Majdlochovi Kroměříž/pouť do Říma -říjen2014/


25.12.2014 - VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Milí poutníci, klienti,
doba vánoční milá už se k nám zas sklání
a v ní LÁSKA přišla na svět a s Ní lidí vykoupení!

Toto je pravý důvod vánoční radosti
a všem vám ji přejeme
a do nového roku 2015 hojnost dober shůry
vyprošujeme.

Jana, Jindřich a Terezka Miklasovi


22.12.2014 - Izrael listopad 2014
Milý JIndřichu,
konečně jsem se dostal k tomu, abych Ti mohl poděkovat za hezky zorganizovaný zájezd. I přesto, že program byl velmi bohatý vše proběhlo díky Tobě v úplné pohodě. Ostatně jako vždy. Byl jsem s Tebou v Izraeli již po čtvrté a rozhodně ne naposledy. Přeji požehnané vánoční svátky Tobě i celé rodině a hodně zdraví a elánu do příštího roku. S pozdravem Miloš Popelka


19.11.2014 - poutni zajezd Izrael 2014
Mily,chtela bych touto cestou podekovat p.Miklasovi a otci Vichovi
za uzasne zazitky duchovni i poznavaci.Take vsem se kterymi jsem s dcerou tuto pout prozila.Pozdrav a podekovani vsem se kterymi jsme se nestacili rozloucit. At Vam Buh zehna.Tesim se nekdy priste.Vdecna Iva Kupkova s dcerou


26.10.2014 - Poděkování
Za sebe a svou dceru Terezu Vám chci velice poděkovat za nevšední ochotu,vstřícnost a milé jednání.Přeji mnoho úspěchů a spokojených klientů.
Jana Stejskalová,Dačice


19.10.2014 - Cesta do Santiaga
Velmi Vám děkuji,že pořádáte tuhle pouť.Prověřila moji zdatnost,samostatnost a snášení sebezáporů jak říkal pan průvodce p. Dočekal.Všem se mnohokrát děkovalo,ale tu chvíli,kdy v katedrále slyšíte"peregrinos la republika Čeko" za to díky nestačí.Kdo chce poznat sám sebe,vztah k víře,vřele doporučuji.A ačko-li jsem jela sama,nikdy jsem sama nešla a to nemyslím jen lidi ze všech koutů Země.Ještě jednou děkuji.V.Krsková. A zdravím p.faráře do Kunštátu.


10.6.2014 - Pouť do Svaté země
Milí Miklasovi, milý otče Benedikte, milí spolupoutníci,
děkuji za perfektně připravenou pouť do Svaté země, kterou jsem s vámi prožila a která pro mě byla velkým přínosem.
Pro ty, kteří váhají, s kým se mají do Svaté země vydat: organizace pouti byla precizní, všechny služby ve vysoké kvalitě. Naše ?technická? průvodkyně Terezka Miklasová na místě bleskurychle řešila drobné problémy, které se vyskytly např. v souvislosti se současnou návštěvou Svatého otce. Program byl nabitý, viděli jsme opravdu mnoho, a přitom byl i čas na modlitbu a vnímání genia loci míst, kde žil Pán Ježíš. Po duchovní a programové stránce nás na pouti doprovázel otec Benedikt Hudema. Vedl nás nejen po stopách Ježíšových, ale i k setkání s ním. A protože byl v Izraeli jako doma, uměl nám zajímavě přiblížit všechna navštívená místa.
Ještě jednou díky!
Jitka Malá


5.6.2014 - Izrael - Svatá země - květen 2014

Milá Terezko, vážení a milí spolupoutníci a v neposlední řadě manželé Miklasovi,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za společenství poutní cesty v květnu 2014. Byl to pro mne velice silný zážitek a duchovní přínos, ze kterého čerpám a dá-li Pán, ještě budu čerpat dlouhý čas.
Velice děkuji Terezce Miklasové za její obětavou starostlivost o jednotlivé členy i celou skupinu i na úkor vlastního zdraví. Ať ji to všechno Pán mnohonásobně oplatí,...děkuji taky P. Benediktovi Hudemovi ; P. Romualdovi OP; P. Jackovi SP a P. Ludvíkovi SVD, kteří nám umožnili být účastnými denně slavení mši sv. na biblických místech v rodném jazyce.
...je potřeba si to zažít. Všem vřele doporučuji cestovní kancelář Miklastour a návštěvu Jeruzaléma, Betléma a ostatních svatých míst v Izraeli. Všem Vám děkuji ještě jednou za přispění na nezapomenutelnou pouť. S úctou a vděčností, Emília Šilhánová


2.6.2014 - Pouť do Svaté Země
Milí Miklasovi,
moc vám děkuji za zprostředkování krásné poutě do Svaté Země.
Pouť mi přinesla hlubší setkání s Pánem. Velikým darem pro mě byl čas pro modlitbu na konkrétních svatých místech. Děkuji Terezce za její obětavost a disponibilitu při řešení různých záležitostí. Zdraví Veronika Konvičná


30.5.2014 - Poděkování
Vážení Miklasovi,
chceme Vám poděkovat za velmi dobře připravenou pouť do Svaté země. Velké díky slečně Terezce, která nás na pouti provázela. Co více dodat? Snad jenom rychle vytvořený slogan:
CHCEŠ-LI PROŽÍT PĚKNOU POUŤ, CESTUJ S FIRMOU
MIKLAS TOUR.
Synkovi


26.5.2014 - Věčný Řím
Dobrý den Miklasovi, velké díky za organizaci poutního zájezdu do Věčného Říma, kde jsme načerpali duchovní zážitky, které vyvrcholili při audienci u papeže Františka na svatopetrském náměstí. Hlubokou stopu v nás zanechalo putování po stopách sv. Františka z Asissi, návštěva Loretta i nakonec San Marina.
Poutnící z Dolních Bojanovic


20.5.2014 - Poděkování
Krásný pozdrav z jižní Moravy, vážení Miklasovi,
přijměte velké DÍKY, za Vaši profesionální, neúnavnou a lidskou pomoc při zprostředkování daru - poutě do Svaté země. Díky za Váš přístup, při dojednávání, ne vždy jednoduchých požadavků, jak ze strany klientů, tak ze strany navštívených míst. Kéž Boží milosti, vyprosené na této pouti, provází Vaši Cestovní kancelář do dalších let, ať můžete předávat křesťanského ducha všem Vašim klientům. Těšíme se na další cesty s Vámi!! L.


17.5.2014 - Poděkování
Dobrý večer, milí Miklasovi, přejeme z Harrachova,
až teď jsem přišla na to, že máte na stránkách Knihu návštěv. Ráda bych Vám za sebe a Marušku z celého srdce poděkovala za zprostředkování krásného zážitku, zájezdu na svatořečení papežů do Vatikánu. Taky díky za milé a prímové průvodce, manžele Adamovy a zodpovědné řidiče. Moc jsme si tyto nezapomenutelné chvíle užily.
Mějte se pěkně, zdravě a vesele. Ať se Vám daří..., a ještě jednou díky.
S úctou Lída a Maruška Harcubovy


8.5.2014 - Pozdrav z Francie - 5.vlaková pouť
Nápěv na píseň Beskyde Beskyde:

Lurdy,svaté Lurdy,
jak jste mi souzeny,
(:budeme vzpomínat na tyto krásné dny:)

Manželé Adamovi,
se nám věnovali,
(:v kaplích, bazilikách mše zajišťovali:)

My jim děkujeme,
boží lásku přejeme,
(:na další krásnou pouť, už se dnes těšíme:)

A Panna Maria,
svatá Bernadeta,
(:budou nás provázet
po zbytek života:)

Boží požehnání,
ať nás vždy provází,
(:a našim rodinám
pomáhá z nesnází:)

Děkují účastníci 5. vlakové pouti do Lurd. 30.4. - 7.5. 2014


20.4.2014 - Velikonoční přání
Vítězství Vzkříšeného Pána nad smrtí ať je silou a radostí v životě všech našich klientů. To vám přeje a vyprošuje Jindřich a Jana Miklasovi


1.3.2014 - Poute s Vasi kancelari
Mili Miklasovi,uz jsem s Vami byla na pouti 3x: Lurdy,Medzugorje Slovensko.A pevne verim,ze to nebylo naposledy.Skvely pan Miklas,Janka Hrabovska s manzelem a manzele Alena a Vaclav Adamovi.Poutni zajezdy s Vami nemely jedinou chybicku.Diky za Vase profesionalni vykony a at se Vasi cestovce i nadale dari.K tomu Vam vyprosuji hojnost Boziho pozehnani,ochranu Matky Bozi a jrste hodne skvelych poutniku.Tisicere diky a Pan Buh zaplat.J.


22.2.2014 - Pouť Řím - Ad Limina
Děkuji za překrásné zážitky z této pouti. Povedlo se i setkání s papežem Františkem a poznala jsem mnoho milých moravských poutníků. Budu mít krásné vzpomínky. Za vše děkuji, Markéta Repáňová z Ústí nad Labem


19.2.2014 - Pout Ad limina R´ím
Tisíceré díky panu Miklasovi za duchovní vedení při naší pouti byl to nezapomenutelný zážitek .Jeho znalosti a krásný přístup k nám poutníkum byl užasný.Poděkování patří i jeho manželce za její pěkné jednání při vyřizování pouti.Pán Vám žehnej. Marie Mikeštíková a vnučka Zuzanka Drábková


18.2.2014 - Pouť Řím - Ad Limina
Velké díky za tak krásné prožívání naši poutě s CK Miklas Tour patří jeho majiteli panu Mgr. Miklasovi. Velmi ohleduplný,obětavý, duchovně navýšši, s velkými znalostmi o Římě a také plný humoru.
Za krásnou pouť děkuje Marie Špirudová z Kozojídek


17.2.2014 - Řím - Ad Limina 11.-17.2.2014
Právě jsem se vrátila naplněna velkou Boží milostí z poutní cesty provázející české biskupy ve Vatikánu.
Po celou dobu naší pouti nás provázel pan Miklas osobně. Jeho přístup k nám potníkům byl naprosto profesionální, přátelský, obětavý, vedený s nadhledem a tolik potřebným humorem. Ovšem největším vkladem bylo jeho duchovní a evagelizační vedení.
Ubytování v hotelu, v centru Říma vedle hlavního dopravního uzlu nemohlo být zvoleno lépe. Doprava do Říma i zpáteční cesta do vlasti proběhla busem bez komplikací.
Nejela jsem s CK Miklas Tour poprvé a i v budoucnu bych s nimi ráda vycestovala.
Mikešová Ludmila, poutnice z Brna


4.1.2014 - Svarební cesta.
Tož milý Miklastoure,
byli jsme s Vámi loni ve Skandinávii.Nemělo to chybu.Bus měl sedadla dostatečně od sebe vzdálená (můj největší strach - měřím 196cm).
Pan Hlavatý je nejskvělejší šofér co jsem kdy zažil,empatický,profík.Bylo dojemné jak s námi kroužil,nejen v Oslu abychom si mohli kdeco vyfotit.Parta byla úžasná a čím větší pokoj na přespání,tím větší byla legrace. Teplota piva byla akorát a strava jakbysmet.Z průvodců nejraději vzpomínáme na Ing. Tůmu co nás vedl na ledovec.Cena byla lidová a servis skvělý.
Díky za vše a držte se!
Daniela a Jaromír Tobolovi


28.12.2013 - NÁRODNÍ POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ
Vážení Miklasovi, uplynul již víc než měsíc od naší pouti ve Svaté zemi a stále ještě nestačilo mé srdce vstřebat všechny zážitky. Jsem moc ráda, že jsem se sestrou jela na zájezd s vaší cestovkou,která opravdu nemá chybu. Ať Bůh žehná vašemu dílu a celé vaší rodině. Stále vzpomínám na výstup na Sinaj, na úžasný Jeruzalém, Betlém, Haifu, plavbu po Galilejském moři i všechny společné mše svaté a atmosféru při nich. V paměti mi utkvěla obě kázání otce Daniela. Kdybych tak věděla, že je má napsané, to by bylo počteníčko! A ta veselá tvář pana Miklase, jeho moudrost a zbožnost, to se nedá zapomenout.
Do nového roku vám všem přeji hodně zdraví a Božího požehnání. Ztracená ovečka Helena Urbanová.


24.12.2013 - Zemřel otec Zdíša vzpomeňte s námi
http://www.farnostvelhartice.cz/file/332/parte-zdislav-pesat.do


23.12.2013 - Vánove 2013/PF 2014
Milí klienti a poutníci nablízku i v dáli,
i o letošních Vánocích jste s námi!
Ve svých srdcích vás neseme do jeslí
ke Kristu - Králi
a prosíme, ať vás požehná
a další rok chrání!
Myslíme na všechny lidi na Zemi.

Jindřich, Jana a Tery z Miklas Tour Prostějov


11.12.2013 - pozdrav z Boskovic
Milí manželé Miklasovi. Zdravíme vás z Boskovic a připojujeme se k poutníkům z Krásenska. Lépe vyjádřit naše pocity z této poutní cesty nelze. Děkujeme vám za překrásné chvíle s vámi strávené a přejeme vám a vaší rodině požehnané vánoce. "Děvčata " z Boskovic.
PS: Těšíme se na další cestování s vámi.


4.12.2013 - Pěší pouť do Levoči
Hledám spolupoutníka na rok 2014 na celý červen. Pěší pouť z Havl.Brodu do Levoči na Mariánskou horu, cca 500km! se stanem a veselou náladou.Denní porce cca 25km.Největší NOČNÍ pouť na Slovensku s mezinárodní účastí.Posledních 75km z Muráně půjdeme organizovaně,nalehko,se zajištěným ubytováním a stravou.
Podrobné informace pro zájemce na meilu: renjelf@seznam.cz, nebo mobil: 604 55 67 44.
Předejte informace i jiným zájemcům,kteří třeba nečetli tuto zprávu.Možnost připojit se kdekoliv na trase,nebo jít jen část.Strava individuální, noclehy možno i pod střechou. Vhodné pro vysloužilé skauty, čilé důchodce (do 100let), nebo ty co chtějí obětovat námahu chůze. Zpět vlakem.
"Ad majorem gloriam Dei et virgine Mariam!"
Zve Franta Jelínek, 77 let!!


4.12.2013 - Národní pouť
Milá paní Miklasová,

posíláme Vám naše zážitky, kterými jsme naplněni po osmidenním putování Svatou zemí. Zasílám to Vám, neboť s Vámi jsem byla v kontaktu a Váš manžel, pan Jindřich, po našem odjezdu domů ještě v Izraeli vedl další skupinu. Prožili jsme krásné okamžiky a to díky skvělému společenství v našem proglasáckém poutním autobusu. Na výborné náladě se podíleli především Váš manžel s P. Martinem Holíkem, kteří nás fundovaně provázeli po novozákonních i starozákonních místech, souvisejících s naší vírou.

Pokojný a radostný přicházející Advent přejí Mirek a Hanka Opatřilovi.


2.12.2013 - Národní pouť
Dobrý den, sice už uplynul nějaký čas od návratu z naší pouti v Izraeli, ale rádi bychom vám poděkovali za zprostředkování nádherných zážitků, na které budeme vždy rádi vzpomínat.
Děkujeme za veškerou starost a podporu v průběhu cesty. Přejeme krásný adventní čas! Marie a Štěpán Matyskovi


2.12.2013 - Národní pouť
Děkuji za pozvání a za překrásnou pouť. Přeji ještě hodně takovýchto akci a hodně Božího požehnání. o.Adam; Žešov


2.12.2013 - Národní pouť
Děkuji CK Miklas, zvláště pro mě neznámé paní Janě Miklasové, která nás citlivě vedla v přípravě na pouť.
Děkuji páteru Danielovi za bezchybné duchovní vedení, včetně vtipných poznámek.
Děkuji všem poutníkům, zvláště ze skupiny D, kteří pro mě byli společensky a duchovně příkladem.
Pokud to bude možné, předejte všem účastníkům mé pozdravení.
Děkuji
Rosťa Černý


1.12.2013 - Poděkování
Milý Jindřichu a milá Jano,

přejeme Vám, by každé Vaše ráno
bylo krásné, jak cesta k místu Narození,
když přichází v Betlémě rozednění.

Přejeme Vám, by každý Váš den
byl jasně prozářen
radostí, vlídností a pokojem,
který jste dávali nám všem.

Mnohokrát Vám děkujeme, za úžasné putování
a modlíme se, ať Vás Boží milost chrání.
Těšíme se, že snad v blízkém čase,
vyrazíme s Vámi někam zase...

Za všechny poutníky děkují
farníci z Krásenska


27.11.2013 - Národní pouť
Vážení Miklasovi,
Píši Vám jménem pana Igora Kempinskiiho, který se zúčastnil Národní poutě do Svaté Země s Vaší cestovní kanceláří.
Váš profesionální přístup a okamžitá reakce při řešení vzniklého problému na naší straně, vstřícnost a snaha pobavit všechny účastníky této pouti atp. nás opravdu nadchla.
Zvláště pan Kempinskii vzpomínal na Vaši dceru Terezku, která byla velice ochotná a nápomocná. Veliké díky tedy patří samozřejmě i jí.
Přeji hodně štěstí nejen v pořádání takovýchto krásných zážitků pro cestující, ale i v soukromém životě.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Petr Voigt


27.11.2013 - Pouť do Svaté země 17.- 25.11.2013
Chvála Kristu!

Srdečně Vás zdravím,

chtěl bych ještě jednou poděkovat za pouť, kterou jsme mohli společně prožít. Díky za Váš přístup i přípravu. Byl to zatím můj nejkrásnější týden ve Svaté zemi. A mohu říci, že snad i nejkrásnější v tomto roce. Vše do sebe krásně zapadalo a přitom bylo proniknuto pohodou i rodinnou atmosférou.

Přeji vše dobré a těším se na setkání při nějaké další příležitosti.

P. Ladislav Kunc


20.11.2013 - Poděkování
Děkujeme touto cestou CK Miklas Tour za velmi dobře připravenou a organizačně zajištěnou pouť do Svaté země. Úroveň všech poskytnutých služeb byla velmi dobrá.
Rádi bychom vyzvedli osobní přínos našeho průvodce P. ThDr. Daniela Víchy, který svými širokými znalostmi navštívených míst, dobrosrdečným a lidským přístupem a citlivě volenými vtipnými poznámkami, vytvářel nádhernou atmosféru po celou dobu naší pouti.
Přejeme všem, kdo se podílí na tak bohulibé činnosti CK Miklas Tour mnoho sil a Božího požehnání.
Gregorij a Marie Sýkorovi - Želešice.


20.11.2013 - Poděkování
Také i my se připojujeme ke spokojeným poutníkům do Svaté země a děkujeme CK MIKLAS za vzorné služby a P.F.Hanáčkovi a P.J.Machovi za duchovní doprovod.Marie a Jaroslav Hanákovi.


19.11.2013 - Poděkování
Děkuji všem z c.k.Miklas Tour za krásnou pouť do Svaté země kde bylo vše výborně připraveno a našemu duchovnímu doprovodu P.Hanáčkovi F.a J.Machovi za krásné mše sv.kterých jsme se denně mohli účastnit a mohli čerpat z Božích darů.Taky všem spolupoutníkům za krásné společenství.Budařová L.


16.11.2013 - poděkování
Milý pane Miklasi, děkujeme Vám za zorganizování národní pouti do Svaté Země... a vašim spolupracovníkům Aleně a Václavovi Adamovým za laskavou péči o nás. Bylo to náročné, ale krásné. S pozdravem Petra a Jaromír Kuchařovi


16.11.2013 - Svatá země
Rádi bychom poděkovali CK Miklas Tour ze skvěle zorganizovanou pouť do Svaté země. Všechny poskytované služby (doprava, ubytování, strava) byly kvalitně zabezpečené a dosahovaly vysoké úrovně. Zároveň však chceme vyzdvihnout i profesionální zajištění poskytování informací účastníkům jak před odjezdem, tak i během celé poutě.
V neposlední řadě obrovský dík patří našemu průvodci P. dr. Danielu Víchovi, protože svými odbornými znalostmi, lidským přístupem, ochotou a dobrosrdečností vytvořil úžasnou atmosféru, obohatil naše znalosti, a zejména upevnil naši víru.
Za to vše patří poděkování celému týmu CK Miklas Tour a přejeme Boží požehnání v jeho další práci.
Šťastní - Karviná


13.11.2013 - Poděkování
Dobrý den paní Miklasová,

chceme touto cestou Vám a vaší cestovní kanceláři poděkovat za velmi pěkný poznávací pobyt ve SVATÉ ZEMI. Děkujeme dále otci Danielovi a všem kdož se podíleli na organizaci.
Všechny zdravíme, posíláme Boží požehnání, do budoucna budeme velmi rádi vycestovat s vaší CK.
s úctou
Klement Libor
Lanč Jiří


12.11.2013 - poděkování
Vážení Miklasovi,
chci Vám touto cestou poděkovat za sebe i za maminku, s kterou jsme se zúčastnily národní pouti do SVATÉ ZEMĚ.Na každém kroku jsme všichni mohli cítit,že je vše pro nás pečlivě a s láskou připraveno.Bylo nám i potěšením doprovázení P.Danielem Víchou. Bohu díky za vaše služby.V budoucnu ,dá-li Pán, rádi opět využijeme vaše služby.
Marie Zadinová


29.10.2013 - poděkování
Dobrý den vážená paní Miklasová,
nejdříve Vám chci poděkovat za úžasnou pouť do Říma, kterou jsme absolvovali s Vaší CK Miklastour 29.9.-5.10. 2013. Děkujeme Vašemu ctěnému manželovi Jindřichovi, za maximálně profesionální přístup. Jeho odborné znalosti nás všechny v dobrém slova smyslu šokovaly. Jeho přehled, laskavost, nadhled, víra, zbožnost a neustále dobrá nálada. Ještě nikdy jsem se s něčím podobným nesetkala. Ať Vás, Vašeho manžela, celou Vaši rodinu a Vaši CK Miklastour, provází Boží láska, ochrana P. Marie a sv. Kryštof chrání na cestách!!!!!!!! Tisíceré díky! Určitě jsme s Vámi nebyli naposled, pokud dá Pán Bůh zdraví a finance dovolí.
Když zjistím, že někdo má o podobnou cestu zájem, určitě bez váhání Vaši CK Miklastour vřele doporučím!
Ještě jednou D Ě K U J E M E ! ! !
S láskou vzpomínají Ludmila a Pavel


26.8.2013 - Norsko 2013
Zájezd do Skandinávie se nám velice líbil, spokojeni, nádherná příroda, pohoda, vše dobře zorganizované, není co vytknou. Přejeme Vám proto hodně zájemců o cestování, slunce v duši, mějte se moc a moc fajn.
Spokojení Jaromír a Alena Maškovi DÍKY.


26.8.2013 - Slovensko
Pane Miklasi, chceme vám poděkovat za moc pěkný zájezd na Slovensko. Zvláštní dík patří průvodci Václavovi, který se o to moc a moc přičinil.
S pozdravem Hela a Vašek Dvořákovi


15.7.2013 - Gratulace
Hojnost všeho dobra a Božího požehnání k dnešním jmeninám přeje
Mgr.František Krejsa, MBA


11.7.2013 - Normandie-Bretaň 2013
Díky všem za milý,zajímavý a bezproblémový zájezd.
Ještě dlouho budeme vzpomínat...Klárka s babičkou.


27.6.2013 - Medžugorje
Paní a pane Miklasovi, je už to téměř měsíc, co jsem byla s Vaší cestovkou v Medžugorje. Jelikož se pořád v myšlenkách vracím k této nádherné pouti, chci Vám touto cestou ještě jednou poděkovat. Myslím, že budu ještě po létech na ni vzpomínat. Dík patří i našim skvělým průvodcům - paní Jance a jejímu manželovi a myslím, že i ostatní poutníci byli spokojeni. Díky za Vaši bohulibou a záslužnou práci. Ať se Vám v dalších letech moc daří a Pán ať je Vám nablízku. Ještě jednou díky a možná někdy ještě na shledanou. Chvála Kristu Jana Adámková


6.6.2013 - Compostela 2013
Děkujeme za krásné putování, za péči během zájezdu jak od p. Dočekala tak od pánů řidičů a otce Grzegorze. Děkujeme za krásné zážitky a přejeme Vám do budoucna hodně vděčných a spokojených poutníků.
Srdečně Vás i pana manžela zdraví Vrábelovi.


29.5.2013 - Vzpomínka na 4. vlakovou pouť do Lurd
Vážení Miklasovi a Adamovi !!!!

Posielame pozdrav zo Slovenska .
Ďakujeme Vám za úžasné duchovné zážitky zo 4. vlakovej púte do Lúrd.
Všetko bolo tak dokonalé a originálne ( cesta, strava, ubytovanie, program, personál hotela , vlaku...) ,
že to v nás zanechalo hlboké dojmy.
Veľká vďaka patrí manželom Adamovým za to, že z pútnikov vytvorili veselú
Československú partiu a za ich profesionálne vedenie celého zájazdu.
Ďakujeme im aj za foto a DVD.
Poďakovanie patrí aj naším kňazom.
Posielame vám notované slovenské spevníky.Jeden je pre Vás a druhý
pre Alenku a Václava , aby si mohli ďalší pútnici spoločne a zo srdca tak zaspievať ako sme spievali my.
Vrele doporučujem každému ísť na púť s Vašou cestovnou kanceláriou.
Prajeme Vám veľa zdravia, pohody , ochranu Panny Márie a mnoho takých krásnych pútnických zájazdov
k Panne Márii Lurdskej alebo na iné pútnicke miesta.
Ešte raz veľká vďaka a dúfam, že s Vašou cestovkou ešte určite niekde vycestujeme.

Manželia Vlasta a Ján Perďochový.


10.5.2013 - LURDY VLAKEM - 4. pouť
Dobrý den rodino Miklasova a Adamova,
velký dík celé vaší cestovní kanceláři, která víc než profesionálně zorganizovala a připravila bezproblémové
prožití 4. vlakové poutě do Lurd.
Vše bezvadně fungovalo v počátku objednávky, případných dotazů a vstřícnosti ze strany CK.
Především pak velký dík úžasné vitalitě, organizaci, vědomostem o místě a mohl bych jmenovat mnoho dalších kladů, které nám každou chvílí zpříjemnili pobyt v Lurdech manželé Adamovi. Vše bez připomínek ke službám Wagon servis, výletu do Pyrenejí, ubytování, personál hotelu, strava, přítomnost kněží, máte to všechno pod palcem a vaše služby lze jen každému doporučit.
Tato pouť k matce Boží Lurdské předčila naše očekávání a její úžasný duchovní prožitek nás obohatil a posilnil.

Ještě jednou byť krátké, ale zato upřímné poděkování vám všem.

Manželé Tereza a Petr F r á n k o v i10.5.2013 - Lurdy vlakem 2013
Vážení Miklasovi,
vrátila jsem se 7.5. večer s poutníky z Lurd se 4.vlakovou poutí. Bylo to něco nezapomenutelného, krásného, čistého. Úžasného.
Děkuji za vynikající organizaci, super vlak, bezvadní lidé. A samozřejmě nejvíce chvály a díků si zaslouží manželé Adamovi. Přesně, jak jste psali. Vždy dobře naladění. Udělali z nás poutníků partu pomáhající hlavně mně na vozíku. Chtěla bych tímto i vám poděkovat. Pomáhali všichni, neznámí lidé. Ale blízcí, brzo jsme byli všichni kamarádi.
Bylo veselo, kněží neměli chybu. Všem lidem, kteří mluví o upadání katolické církve bych doporučila navštívit Lurdy. Myslím, že by je přešlo pochybování a hloupé řeči. Modlili jsme se za všecky blízké i neznámé, hlavně za naše rodiny, naši vlast.
Jsem moc ráda, že jsem se rozhodla přihlásit. Trochu jsem se bála s berlemi a svými problémy. Nebylo proč. Pomoc byla všude.
Děkuji vám, těšíme se na nějaké fotky a DVD. Všecko se povědět nedá.

I za mé dvě kolegyně Zdeňka Boráková :-)


10.5.2013 - Poďakovanie
Vážení priatelia Miklasovi a Adamovi, Chceme Vám vyjadriť podakovanie za organizáciu a doprovod na 4 vlakovej púti do Lúrd. Vytvorili ste z nás jednu rodinu bez ohľadu na vek, národnosť, zamestnanie. Spájala nás naša Matka, ktorá nás určite pozvala do Lúrd a Vy ste nám to umožnili.Nové priateľstva, duchovné zážitky, ktoré sme si priniesli vo svojich srdciach, nám určite pomôžu na ceste do ´dalšieho života. Prajeme Vám veľa šťastných púti a za všetko Vám Pán Boh zaplať.

Manželia Margita a Milan Janoťákovci a Anna Kureková


29.3.2013 - Velikonoční přání z cestovky 2013
V kříži našeho Pána poznáváme, jak velkou lásku má Bůh k nám.
Ve Zmrtvýchvstalém zakoušíme Boží moc a sílu.
A to nás naplňuje neutuchající radostí a vděčností,
což přejeme a vyprošujeme i vám,
naši milí klienti a poutníci!

Jindřich, Jana a Terezka Miklasovi


19.2.2013 - Opožděně k pouti rodin do Milána
Opožděně moc děkujeme vaší cestovní kanceláři za nezaslouženou a nádhernou pout rodin se sv.Otcem do Milána...
I přesto,že je to už delší doba,vzpomínáme na krásné zážitky ztrávené se všemi,s kterými jsme se setkali.Zvláště děkujeme slečně Terezce,která měla plno starostí,které výborně zvládala a ještě měla stále radostný úsměv na tváři.
Ze srdce přejeme všem ve vaší cestovní kanceláři hodně Božího požehnání,zdraví, radosti a velké řady tak spokojených pasažérů,jako jsme byli my....
Zdraví všichni Besedovi


17.11.2012 - Velké díky

9.10.2010 - poděkováni za IzraelChci poděkovat panu Mgr. Jindrovi Miklasovi za vynikající zájezd do Izraele v termínu od 28.října do 7.listopadu 2012..Odnášíme si z něho krásné zážitky, které významným způsobem obohatí náš život. Ať Pán provází všechno naše a vaše další konání.
Ing. L. Blažek a J.Cimbůrková


28.10.2012 - Poděkování
Milí Miklasovi,
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za nádherné zážitky při cestě s Vaší cestovní agenturou do Izraele, Egypta, na Sinaj atd. Velmi Vám děkuji za veškeré služby a informace které jste nám ochotně poskytli. Nikdy na tento překrásný zájezd nezapomenu. Moc děkuji Terezce i p. Miklasovi, kteří se po celou dobu o nás pečlivě starali a provázeli nás na místa, kam bychom se nikdy jinak nedostali. Patří jim velký dík. Myslím si, že Vaše cestovní kancelář může být pro ostatní příkladem, jak se starat o klienty.
Vaše služby budu všude doporučovat. Cestovat s Vámi, znamená totiž prožít překrásnou dovolenou nejen plnou turistických zážitků, ale i poznání nových lidí.
Ještě jednou moc a moc děkuji a přeji Vám hodně zdraví, síly a elánu ve Vaší v dnešní době nelehké práci.
J.Stejskalová


25.10.2012 - Izrael+Sinaj+Petra
Chtěli bychom Vám poděkovat za veškerou péči a pohodu, kterou jste nám dokázali vytvořit na zájezdu do Izraele, teprve nyní, když vykládáme přátelům o všech zajímavostech, se nám zážitky srovnávají a vychutnáváme vše, co jsme zažili. Ještě jednou díky, s pozdravem Klaškovi.


22.9.2012 - Poděkování za pouť za svatým Jakubem do Compostely
Děkujeme CK Miklas Tour za zorganizování a vzorné zabezpečení této náročné akce a jejímu delegátovi panu dr. Oldřichu Dočekalovi zvláště za dokonalou péči o fyzické i duševní blaho všech účastníků.
Tato pouť předčila všechna naše očekávání a z dlouhé cesty jsme se vrátili šťastní a spokojení.
Ještě jednou děkujeme.

S přáním mnoha úspěchů ve vašem bohulibém podnikání

Semschovi
Olešník
okr. České Budějovice


19.9.2012 - Poděkování za foto
Za krásné fotky ze Skandinávie děkujeme panu RNDr. Tomáši Dzikovi.
CK Miklas Tour


14.9.2012 - Fotogalerie
Děkuji, že jste vložili fotogalerii ze Skandinávie. Udělali jste to, na co jsem doposud neměla čas. Vybrat to nej je opravdu náročné...
Pro ty, kdo by nevěřili, že jsme tam všude byli, tak potvrzuji, je to pravda :)

Nika


13.8.2012 - Skandinávie 2012
Poděkování všem za zajímavý zájezd,byla jsem velmi spokojená a všem přeji dobré zdraví,aby se mohli podobných zájezdů zúčastnit i v budoucnu - Helena S.


9.8.2012 - Skandinávie
Děkujeme za nezapomenutelný zájezd do Skandinávie.
Díky vám jsme mohli obdivovat krásu přírody, ale i poznat významná města s jejich památkami. Děkujeme organizátorům za všechnu starost s ubytováním, stravou a průvodcováním, i řidičům za bezpečnou jízdu.
Byli jsme moc spokojeni.
Anička T.


6.8.2012 - Velké díky
Velké díky CK Miklastour za krásnou dovolenou strávenou v apartmánu v Duči, za krásné výlety a doprovod delegátky Markétky Tomčiákové. I když vždy se vyskytnout nějaké problémy, děkujme Pánu Bohu za krásnou dovolenou a šťastnou cestu domů. Přejeme CK Miklastour ještě mnoho dalších takových pobytových zájezdů v kouzelném městečku Omiš, které určitě zase rádi navštívíme. Manželé Zita a Laďa Holbovi, Držovice, okr. Prostějov


24.7.2012 - Poděkování
Děkujeme za krásný slunečný pobyt v Duče. Poděkování i slečně Markétce za bezchybnou organizaci.
Vesečtí - Zlaté Hory


16.7.2012 - Poděkování
Dobrý den,
chci Vám poděkovat za organizaci a bezproblémový průběh pobytu v Chorvatsku v Duče u Omiše od 6.do 15. července 2012. Odjezd z Brna posunutý na 19,30 hod. byl výborný nápad, ale návrat do Brna v 1,30 hod. nebyl příjemný. Vím, že tyto časy nemůžete asi úplně ovlivnit, ale kdyby náhodou....Ještě jednou díky a doufáme, že ještě někdy pojedeme s Vaší CK.
manželé Axmanovi


16.7.2012 - Poděkování
Dobrý den,
děkujeme Vám za nádherný poutní zájezd do Copmostely, kterého jsme se v minulých čtrnácti dnech zúčastnili. Jsme doslova "přeplněni" neuvěřitelnými duchovními i kulturními zážitky. S nadšením také vzpomínáme na nádherné a rozmanité přírodní scenérie, které v člověku přirozeně vyvolávají touhu chválit našeho Pána. Se svými novými zkušenostmi se sdílíme s našimi rodinami, přáteli a farníky a účast na Svatojakubské cestě touto formou všem vřele doporučujeme.
S pozdravem a přáním, ať Bůh dál žehná Vám i Vašemu dílu
Jana + Jindřich + Kristýna Lédlovi z Brna


15.7.2012 - Velké poděkování!
Rády bychom jménem Jiřinky Mullerové a Martičky Zdubové s rodinou poděkovaly CK Miklas tour za sluncem, vstřícným prostředím a pohodou provázenou dovolenou v letovisku Duče. Díky patří nejen pohostinným domácím ve vile Vesela, ale také usměvavé flexibilní slečně Markétce, která "nema s ničim problema". Spokojené zákaznice Kristýnka a Barunka Vymazalovy


15.7.2012 - Velké poděkování!
Rády bychom jménem Jiřinky Mullerové a Martičky Zdubové s rodinou poděkovaly CK Miklas tour za sluncem, vstřícným prostředím a pohodou provázenou dovolenou v letovisku Duče. Díky patří nejen pohostinným domácím ve vile Vesela, ale také usměvavé flexibilní slečně Markétce, která "nema s ničim problema". Spokojené zákaznice Kristýnka a Barunka Vymazalovy


15.7.2012 - Compostela o prazdninách 2012
Milí Miklasovi,
úprimná vďaka vám a vašej CK za splnenie môjho sna vziať na púť do Compostely moju rodinu. Srdečné poďakovanie patrí tiež nášmu sprievodcovi, trom prítomným kňazom, šoférom a všetkým spolupútnikom za milé prijatie medzi seba a za možnosť spoznať sa navzájom a tiež nazrieť hlbšie do vnútra svojich vlastných duší.
Za pútnikov zo Slovenska z Trenčianskej Teplej - Jozef Holý


8.7.2012 - III.vlaková pouť
Ještě po čase se vracím k vlakové pouti do Lurd. Díky manželům Adamovým za podrobný popis naší společné pouti do Lurd. Mohu říci bez nadsázky, že to byla jedinečná pouť, která byla pravděpodobně mou poslední a jako taková bude vždy jedinečná.
Manželům Adamovým jsem vděčný za zdárnou vedoucí roli, bez které by to nebylo tak příjemné. Musím Vám prozradit, že kvůli svému pokročilému věku - brzy mi bude 88 roků jsem měl pocit, že to nezvládnu, ale díky Vám to bylo pro mne velice pohodové. Jedním z největších dojmů byl ten z Nevers, kde jsem na vlastní oči mohl vidět Bernadetino neporušené tělo po tak dlouhé době. Ještě jednou za vše srdečně děkuji a přeji vše dobré. Jaromír Navrátil, Mohelnice


29.6.2012 - III.vlaková pouť


Vážená CK Miklas tour, děkujeme za zaslané materiály, které nám byly zdrojem potěšení a radosti na vlakovou pouť do Lurd.Zopakovaly jsme si poutní cestovatelské zážitky i vzpomínky. Nejen na Vás skvělé průvodce, ale na všechny spolupoutníky. Přejeme hodně zdraví na další poutě. Vděčné poutnice ze Vsetína


29.6.2012 - Lurdy vlakem
Chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat za krásnou vlakovou pouť. Stále vzpomínám a bylo to moc krásné. Přeji Vám ať Vás stále provází boží pomoc a požehnání. Vaše vděčná poutnice z Poličky


29.6.2012 - vymena odkazu
Dobrý den,
nabízíme Vám výměnu odkazu s naší stránkou http://www.kompresory-filtry-servis.cz Vše dobré ...


28.6.2012 - POUŤ RODIN DO MILÁNA
Byla nám ta radost přána, jet za papežem do Milána,
My nebyli jsme jediní, zval k sobě všechny rodiny,
Sjeli jsme to jedním šusem, krásným skvělým autobusem,
Že pouť se nám všem vydařila, to MIKLAS - TOUR vše zařídila,
Zvláště dík za Terezku, jež dělala nám hostezku,
Svým šarmem byla za hvězdu, tvrdí účastníci zájezdu!

Až jsme tam šťastně dorazili, skvěle nás pak pohostili,
Na těle ba i na duši, jejich kafe srdce rozbuší,
Svatý otec nás pak vítá, slova na míru jsou šitá,
No, italsky to krásně uměl, ale nikdo z nás mu nerozuměl,
Ovšem milost od Hospodina, že poslal otce Martina,
Toť novokněz co s námi byl a ten nám všechno přeložil,
Našli jsme co vidět není, slova plná povzbuzení,
Teď víme papež jediný, má rád všechny rodiny,
Mluvil k nám přes ampliony, slyšely to miliony,

Italové národ skvělý, připravené všechno měli,
I když unavení byli, s úsměvem vždy pozdravili,
Buongiorno a úsměv milý, tak to jsme se tam naučili.

Z Milána směr ku domovu, vzali jsme to přes Padovu,
Nebyl to špás ani psina, je tam hrob sv. Antonína,
I když bylo času málo, svěřili jsme co se dalo,
Ten, kdo jak já zapomíná, vzývá sv. Antonína,
Najde klíčky, peněženky, ba i brýle od stařenky,
Proč je však nejvíc žádaný, že najde holkám galány,
Po česky i po německy, modlily se ženy všecky...

Že na pouti této krásné, růženec byl, to je jasné,
Otec Martin nám svou dlaní, udělil všem požehnání,
Každému zvlášť novokněžské, to vám bylo vážně hezké,
Byla též modlitba v jednom kuse, za šoféry v autobuse,
Aby kluci světa znalí, u volantu nezaspali...

No a to by bylo asi všecko, sem tam zakňurkalo děcko,
Na závěr mi zbývá dodat, že vám chci všem poděkovat,
Volám Deo Grácias, příště bych jel s vámi zas !!!


Svými veršíky rád pohostí, V. Buček ve vší skromnosti...


23.6.2012 - Pouť do Medžugorje
Velké díky MIKLAS TOUR za zprostředkování nádherné pouti do Medžugorje. Moc děkuji paní Jance za vše co pro nás dělala, její úsměv a stále dobrou náladu, také za duchovní vedení P. Františkovi. Byly to krásné chvíle. Zdravím všechny poutníky.
Josefa Tréšková


1.6.2012 - Poděkování za Miláno
Přejeme hezký den, chtěli bychom poděkovat CK MIKLAS a všem, kteří se podíleli na organizování pouti rodin do Milána, kde probíhalo VII. světové setkání rodin. Vzpomínáme na krásné zážitky.
Děkujeme i za Duchovní vedení, které měl v režii otec Martin. Každý z nás se mohl napojit na Boží milost - je to velká síla!
Dobrý mistr umí i se špatným nástrojem udělat dobré dílo.
Děkujeme i všem spolupoutníkům. Ať Bůh žehná, ať se daří MIklasově kanceláři. Ať léčivé světlo v našich srdcích a duší září. Všem lidem ze srdce přejí manželé Schönabumovi


29.5.2012 - Krásné a plné milosti
Milí přátelé s Miklas tour. I já děkuji společně se synem Dorianem za krásné dny v Milaně, za vlídné přijetí saleziány Dona Bosca i za možnost účastnit se v okruhu tak milých lidí. Terezka byla našim andělem, otec Martin požehnáním a Petr Markovič našim ochráncem, milým a šikovným řidičům Díky patří i manželům Bučkovým za krásnou básnička, společenství, hru a zpěv a za naději, kterou dávají svým krásným vztahem ostatním. Těším se na další pouť

Radka Keršnerová a Doriánek


28.5.2012 - Vlaková pouť do Lurd
Touto cestou chceme poděkovat panu Miklasovi a manželům Adamovým za velmi pěknou pouť. Skvělá organizace, ubytování i jídlo výborné a spolu s průvodci jsme tvořili krásné poutní společenství. Byl to pro nás hluboký duchovní zážitek. Děkujeme a nechť Vás milost Boží provází i na všech Vašich dalších cestách.
Josef a Marie Polehňovi


25.5.2012 - Poděkování CK Miklas
Děkuji CK Miklas za krásnou pouť do Lurd a dalších nádherných míst. Pouť byla perfektně organizovaná a jistě i toto přispělo k tomu, že jsem ji mohla prožít v Boží přítomnosti. Děkuji i za krásné duchovní zážitky. Prosím, pro všechny pracovníky této CK o stálou Boží ochranu. Vondrková


20.5.2012 - Pouť do Santiaga
Kdo se chce seznámit s tím, co lze také vidět na pouti do Santiaga s Miklas Tourem, může se podívat sem:
http://www.youtube.com/watch?v=J-y6VRCZWho


17.5.2012 - Poděkování ck Miklas-Lurdy 5.5.-14.5.2012
Touto cestou bych chtěla strašně moc poděkovat ck Miklas a zvláště panu Miklasovi za profesionální organizaci poutního zájezdu do Lurd.Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek,na který budu vzpomínat po zbytek života.Ještě jednou velké DÍKY a do dalších let přeji hodně osobních i profesních úspěchů.S úctou Justina Daníčková


4.4.2012 - VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ Z CK MIKLAS TOUR
Všem našim poutníkům a klientům, minulým i budoucím, přejeme a vyprošujeme radostné a požehnané Velikonoce.

Kéž Ježíšovo vítězství nad smrtí upevní také vaši naději na život po smrti, na život bez hranic. Jen jedno je k tomu zapotřebí - jít životem stejně jako Ježíš, když trvale plnil vůli Boží (Otce), ne svoji. Kéž se to v životě daří i nám!

S úctou
Jindřich, Jana a Tereza Miklasovi


12.3.2012 - Izrael 26.2.-8.3.2012
Na podzim po pouti do Lurd jsem si moc přála absolvovat s CK Miklas tour pouť do Svaté země. Přání se mně a mému snoubenci vyplnilo a nezbývá nám, než ze srdce poděkovat. Není jednoduché zabezpečit 52 poutníků, vyhovět všem jejich přáním a návrhům a potýkat se k tomu třeba i s rozmary počasí ( na druhou stranu, kdo se může pochlubit tím, že mu v Betlémě nasněžilo?:)). Pan Miklas s dcerou Terezkou se nám skvěle věnovali, pomáhali zabezpečit vše potřebné, ochotně poradili s nakupováním apod., jsou opravdu rodinnou firmou ve smyslu, že jsme si i díky ostatním poutníkům připadali jako ve velké rodině. Poděkování patří tedy i ostatním účastníkům pouti za vytvoření pěkné atmosféry a v neposlední řadě i otci Zdislaovi a otci Ivanovi za duchovní vedení. Přejeme CK Miklas tour hodně spokojených zákazníků a hlavně hodně sil a Božího požehnání. S pozdravem Mgr. Jana Hlebová a Jaroslav Pavlíček


29.12.2011 - VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
DOBA VÁNOČNÍ MILÁ UŽ NÁM NASTALA,
ZRODIL SE SPASITEL SVĚTA!

Kéž má každý z Vás podíl na tomto vykoupení
a ještě prosbu o Boží požehnání
do nového roku 2012
pro své poutníky a klienty
k nebi vysílají

Miklasovi, Miklas Tour


25.12.2011 - PF 2012
Milí Miklasovi,
posíláme Vám všem přání milostiplných vánočních svátků a hodně zdraví, spokojenosti a Božího požehnání v novém roce. Doufáme, že se opět setkáme na některém z Vašich zájezdů, které nás vždy velmi osloví. Hodně sil a trpělivosti.
Vaši Tůmovi z Brna.


20.12.2011 - PF 2012
Vážení a milí Miklasovi, přejeme Vám všem
" pevné zdraví, štěstí dost,
málo smutku a žádnou zlost"....ale především Vám chceme ještě jednou poděkovat za Vaši obětavou práci pro nás poutníky a přejeme Vám krásné Vánoce, hodně zdraví, rodinné pohody, hojnost Božího požehnání a ochrany Panny Marie v roce 2012. Srdečně zdraví Hájkovi


14.10.2011 - Poděkování
Děkuji Terezce za skvělé vedení poutního zájezdu kunštátské farnosti a k zítřejším jmeninám přeji vše nejlepší, ať je stále tak hodná a milá.
S.C.


26.9.2011 - Lurdy:1.-10.září 2011
Připojujeme se k předchozím příspěvkům,které přesně vystihují i naše pocity a náladu během této krásné pouti.Díky všem za hezké společenství a duchovní souznění.Přejeme všem,aby dlouho čerpali sílu z tohoto duchovního prožitku.Panu Miklasovi a otci Augustinovi srdečné díky a hojnost Božího požehnání.Helena Synková a Lída Hanáčková z Moravan u Brna


20.9.2011 - Lurdy 1.-10.9.2011
Velké díky za to, že jsem se mohla účastnit poutě do Lurd a na jiná poutní místa ve Francii. Poutě jsme se účastnila sama, k chůzi používám hůl a přece jsem si troufla. Věřila jsem, že na takové poutě jezdí lidé především za duchovní posilou a skutečnost předčila moje očekávání. Děkuji panu Miklasovi a otci převoru Augustinovi za organizaci a duchovní program. Děkuji spolupoutníkům za pomoc a přátelství, za vytvořené společenství.
CK Miklas Tour přeji hojnost Božího požehnání do další práce.
Dobiášová Hana


12.9.2011 - Lurdy 1.9-10.9.2011
Nenacházím slov na poděkování a popsání nádherné poutě do Lurd a La Saletty, nemluvě o návštěvě dalších míst ( Carcasone, Pont du Garv, Avignon a dalších). Je zřejmé, že pro pana Miklase, který nás na cestě doprovázel, není jeho práce jen zaměstnáním, ale posláním, službou pro druhé. Bylo o nás skvěle organizačně postaráno, jak po stránce potřeb tělesných, tak hlavně po duchovní stránce, kdy se nám věnoval jak pan Miklas tak otec Augustin z Rajhradského kláštera. Bylo to prostě milé, pohodové, povzbuzující,občerstvující, nezapomenutelné. CK Miklas tour můžeme vřele doporučit. Ještě jednou velké díky a dá-li Bůh, tak doufám, že i příští rok se mi podaří s Vaší cestovkou vyrazit za poznáním a duchovní posilou. Hodně úspěchů, Boží požehnání a zdraví přejí MUDr. Marie Hlebová, Mgr. Jana Hlebová


11.9.2011 - Vlaková pouť do Lurd
Chtěli bychom se připojit k manželům Hájkovým a vřele poděkovat
CK Miklas Tour za tuto pouť. A všem případným zájemcům o její zopakování jen a jen doporučit. Cesta vlakem byla podstatně méně náročná než by bylo cestování autobusem. A program v Lurdech neměl chybu. Už jen to promodlené prostředí na vás dýchne... Ještě jednou velké díky.
Mečlovi


6.9.2011 - LURDY 2011 - poděkování
Velké díky patří CK Miklas Tour za nádhernou a skvěle organizovanou vlakovou pouť do Lurd v termínu od 26.8.-1.9.2011.
Děkujeme za mnoho krásných zážitků, které předčily naše očekávání.Děkujeme za mnoho duchovních prožitků po celou dobu poutě, ať již po nástupu do vlaku v Bratislavě, zejména však v poutním místě v Lurdech a neopakovatelná byla ranní křížová cesta. Ještě jednou díky všem kněžím, kteří byli s námi, za jejich
společné motlitby a mše svaté.
CK Miklas Tour měla šťastnou ruku při výběru průvodců - manželé Adamovi byli neúnavní a všem poutníkům se starostlivě věnovali, díky za poskytované informace a zajímavosti i z jiných poutí a věřte nemluvím jen za nás. Přejeme CK Miklas Tour další tak zdařilé poutě a někdy zase nashledanou. Všechny zdraví Hájkovi


29.8.2011 - Chorvatsko
Včera jsem se vrátil z báječné dovolené v Chorvatsku, bylo to moc fajn, nádherné počasí, krásné místo, spousta výletů a skvělá průvodkyně. Nádherně jsem si díky Vám odpočinul :-) Děkuji. Robin Lubina


29.8.2011 - duče
Děkujeme CK Miklas za nádherné dny v Chorvatsku. Byly jsme tam jiz potřetí a doufame,že ne naposled. Ve VILE VESELA je to užasné a manžele ˇZelalič považujeme již za své přátele.Také plavba lodi u vodopádů Krka byla kouzelná a příští rok ji všem doporučujeme. Jiřina Mullerová, Kristýna a Barbora Vymazalovi.


29.8.2011 - Chorvatsko Duče
Přestože jsme svoji dovolenou strávily již potřetí na stejném místě, byla pro nás opět neopakovatelná. Snad to bylo vynikajícím ubytováním u rodiny Želalič ve vile Vesela či zábavnými společníky (nejen) na patře, případně vyhovujícím, slunečným počasím, anebo uskutečněním výletu do Visovace v NP Krka, který nám průvodkyně Markéta domluvila. Za vše děkujeme a příští rok se budeme těšit! Kristýna a Barbora Vymazalovy v čele s Jiřinou Müllerovou


28.8.2011 - Poděkování
Milí Miklasovi,
dnes ráno jsme se vrátili z pobytu v Chorvatsku. Byli jsme v Duče u Omiše ve vile Vesela. Děkujeme Vám, že jsme mohli prožít příjemnou, pohodovou a klidnou dovolenou.
Axmanovi


8.7.2011 - Poděkování za skvělou pouť do Santiaga de Compostela
Vážený pane Miklas,
Chceme Vám touto cestou poděkovat za skvělou pouť ke hrobu sv. Jakuba do Santiaga de Compostela, kterou jsme absolvovali s vaší konceláří v červnu. Celá pouť byla výborně připravena a zorganizována. Než jsme došli k cíli pouti, tak jsme museli vynaložit určité úsilí, měli čas na vnitřní meditaci a srovnání osobních záležitostí. A v tom je síla této pouti. Velice všem doporučujeme a nebojte se vzdálenosti a náročnosti. Je jisté, že trasu ujdete.

Přejeme Vám hodně poutníků

Kubáčkovi z Doloplaz


4.7.2011 - Poděkování
Vážení a milí z CK Miklas,

ve středu jsem se vrátila z pouti do Compostely a ještě létám hlavou v oblacím.
Děkuji vám všem za zorganizování této cesty.
Děkuji panu Dočekalovi za vedení pouti a za vše, co nám předal ze svých bohatých znalostí.
Díky vám jsem poznala velikou množinu úžasných lidí, spojených modlitbou, se snahou si maximálně pomáhat a ochotných navzájem sdílet mnohé ze svého života.
Moc se mi líbila letošní kombinace Cannes, ostrov svatého Honoráta a Avignon.
Také koupání v Atlantiku, pro které bylo vybráno letovisko Ezáro, bylo krásným zážitkem.
Na ubytování v Lurdech, v Samos a v samotné Compostele se nedá zapomenout!
A kuchyně byla nad očekávání chutná a štědrá, všichni měli dostatek. Děkujeme za zastávky v Plzni a v Praze při zpáteční cestě.
Dostali jsme za úkol navrhovat nějaká zlepšení, ale vážně mě nic nenapadá. Už to máte vychytáno a letos to bylo hodně požehnané!

Pán vám žehnej!
Marie Filipová26.6.2011 - Medžugorje
Vážení Miklasovi!
Slova díků nestačí ,Jsem šťasná, že jsem byla na tomto krásném místě, kde veškeré chmury a bolesti zůstaly.
Pouť do Medžugorje byla již v květnu,ale vzpomínky a zážitky zůstávají stále živé a posilující.Dík patří paníJanke, která se s manželem snažila o krásnou pouť.Společenství poutníků a všech kněží , společné mše,vigile a křížové cesty jsou vryty do srdce.
děkuje Kristina V.


18.5.2011 - Velikonoční duchovní obnova s generálním vikářem P.Adolfem Pintířem
I já bych se chtěla připojit k poděkování panu Miklasovi i Otci Adolfovi
za bohatý duchovní program nejen v Jeruzalémě,ale i na dalších
místech po stopách Ježíšových.Za poznání tolika vzácných míst za jedenáct dní-od Hebronu až po prameny Jordánu- v bezpečí,v pokoji a s láskou.Děkuji i všem spolupoutníkům za sebe i za vnučku Terezku.Svobodová


15.5.2011 - Medžugorje
Pane Miklas! Chtěla bych vám velmi poděkovat za zorganizování zájezdu na pouť do Medžugorje, byla jsem zde poprve a vrátila jsem se plná překrásných zážitků. Děkuji vám srdečně a přeji pevné zdraví. Göbelová


14.5.2011 - Velikonoce Jeruzalém
Rádi bychom vyjádřili poděkování za cestu do Izraele, na kterou nás pozval gen.vikář P. Adolf Pintíř a kterou realizovala Miklastour. Velikonoce v Jeruzalémě ,vigilie Veliké noci v bazilice Božího hrobu byl nezapomenutelný zážitek, dotek jádra křesťanství. Celá cesta byla perfektně připravena,měli jsme možnost navštívit všechna významná místa a prožít nezapomenutelných deset dní.
Martina a Marián Hoškovi


8.5.2011 - Poděkování
Vážená paní Miklasová,
děkuji Vám ( i manželovi) za zprostředkování pouti do Říma na Blahořečení Jana Pavla II..Jsem rád, že jsem pouť vykonal se Slováky speciálním vlakem.Nyní už vím, že i tato forma pouti, když je dobře připravena, jakože tato po organizační stránce neměla chybu, může mít perspektivu.Mějte hezký den i přesto, že je dnes nevlídno.
S pozdravem Jan Škařupa


8.5.2011 - Poděkování
Dobrý den, včera jsme se vrátily z poutního zájezdu do Říma s Vaší cestovní kanceláří. Chtěla bych Vám poděkovat za maximální vstřícnost a splnění našeho přání týkajícího se ubytování a místa v autobuse. Byly jsme ubytovány dvě na pokoji v poutním domě Velehrad a místo na sezení v autobuse bylo taky bezvadné. Opravdu skvělý poutní zájezd. Moc Vám děkuji za vše. Vaši cestovní kancelář budu vřele doporučovat a věřím, že se s Vámi opět někdy vydám na cestu.
Přeji Vám požehnané velikonoční svátky. Ludmila Kadlčáková, Zlín


8.5.2011 - Poděkování Řím
Milí Miklasovi, ve čtvrtek jsme se vrátili z pouti, na kterou jsme se moc těšili. Musím vám sdělit, že jsme moc rádi, že jsme s vaší společností mohli jet. Ještě asi dlouho budeme vstřebávat všechny dojmy a silné zážitky...
Zvláště děkujeme za výborné zázemí na Velehradě, za čas, který nám věnovali oba otcové saleziáni, za místenky na obřad Květné neděle... a v neposlední řadě i všem kuchařkám, pánům řidičům... Díky ! Přejeme radostné Velikonoce a třeba za nějaký čas se vám opět ozveme, dá-li Pán, třeba se ještě někam s vámi vydáme.


Marie a František Poláškovi


6.5.2011 - Poděkování
Vážený pane Miklasi.
Prožili jsme krásné dny s Vaší cestovní kanceláří na zájezdu do Izraele ve dnech 2. - 12.4. Celý zájezd byl organizačně dobře zajištěn. Přes Vaše zdravotní potíže, které jste musel překonávat, byla Vaše přítomnost, Váš úsměv a laskavé slovo velkým přínosem pro celý zájezd. Díky Vám, Vaším slovům, byla také návštěva každého posvátného místa i hlubším duchovním obdarováním a zážitkem. Můžeme z toho čerpat v těchto dnech velikonočního období, ale jistě i v dalších dnech. Za to všechno moc děkujeme a přejeme Vám zdraví a hojné Boží požehnání do Vaší záslužné práce.
Jaroslava a Václav Kysilkovi, Polička


6.5.2011 - Velikonoční pouť 2011 do Svaté země
Děkujeme Všemohoucímu, že jsme mohli Velikonoce 2011 prožít ve Svaté zemi a to v místech, kde on sám se za nás všechny obětoval. Pouť jsme podnikli pod úžasným duchovním vedením generálního vikáře naší českobudějovické diecéze otce Adolfa Pintíře a otce Martina Želaznyho, administrátora farnosti v T. Svinech. Obřady Zeleného čtvrtku jsme měli ještě doma, avšak Velkopáteční obřady a obřady Bílé soboty jsme prožili již v Bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě, což byl pro nás nepopsatel- ný duchovní zážitek. To vše jsme mohli plně prožívat také proto, že p. Jindřich Miklas naší pouť organizačně velmi dobře připravil, vyšel vstříc všem našim požadavkům, program dokázal přizpůso- bit našim potřebám a tím nám umožnil, abychom pouť prožili v klidu a v hlubokém duchovním soustředění. Organizace nebyla jednoduchá, v pátek židé pokračovali v oslavě paschy, muslimové měli týdenní sváteční den a spousta křesťanských poutníků (podle KT snad 100 tis.) a p. Miklas, ač nebyl úpně zdráv, vše zajišťoval s úsměvem. Kdo chce ve Svaté zemi poznat místa působení Ježíše Krista, tomu doporučejeme, nechť využije služeb pana Jindřich Miklase, rozhodně nebude zklamán, neboť má i šikovné pomocníky, např. dceru Terezku, které s námi také pouť prožila.
Zdravíme p. Miklase a celou jeho rodinu, přejeme všem hodně zdraví, zvláště p.Miklasovi a vyprošujeme Boží požehnání pro jeho konání!

Manželé Čaňovi z Českých Budějovic.


3.5.2011 - Beatifikace Jana Pavla II. v Římě
Děkuji za krásnou pouť do Říma 1. května 2011, kterou vedli manželé Adamovi. Cestou jsme poslouchali jejich zajímavé vyprávění z jiných poutí (např. do Lurd) a společně jsme se všichni poutníci pomodlili. Modlitební společenství navodilo atmosféru k prožití beatifikace na náměstí sv. Petra (a přilehlých částech Říma). Celá pouť byla nádherná, skvělá a krásná. Děkuji také manželům Miklasovým. Josef Langfelner


24.4.2011 - Velikonoce 2011
Milí Miklasovi!
Požehnané Velikonoce, hojnost Boží milosti pro celou rodinu i Vaši CK.Jako vděčné poutnice jsme s Vámi na všech zájezdech v duchu a v modlitbách. Díky za ty prožité. Sestry JF a MS z Brna


21.4.2011 - Velikonoční přání
Vážený návštěvníku našeho webu,

přijmi upřímné přání co nejhlubšího a pravdivého prožití letošních Velikonoc, a pokud budeš chtít a dovolíš mi to, vezmu tě s sebou do Jeruzaléma na místa, kde se všechny tyto události staly.
Počínaje Zeleným čtvrtek budeš se mnou s Ježíšem v Getsemanech, o Velkém pátku na Kalvárii při jeho křižování a v Anastasis v Božím hrobě při slavení Jeho vítězného Zmstvýchvstání o sobotní vigílii. Nabízím ti toto duchovní společenství, ty ve svém domově a já v Jeruzalémě a Kristus s námi jako Vykupitel celého lidstva a každého člověka.

V úctě a díkůvzdání Bohu za dílo spásy
Jindřich Miklas


13.4.2011 - Pouť do Svaté země
Na radu přátel jsme jeli na pouť do Svaté země s Vaší cestovní kanceláří. Byli jsme opravdu velmi spokojeni. Pan Miklas nás i přes určité zdravotní potíže osobně doprovázel. Velmi nás všechny překvapily jeho velké znalosti o této zemi od historicko-politickou až po náboženskou stránku. Také všechny možné problémy řešil s úsměvem a pochopením. Zkrátka byl dobrým "otcem" naší cestovní "rodiny". O naše duchovní potřeby pečovali čtyři kněží. Nejmladší otec Krištof (patron cestovatelů), rodem Polák, udělil nám novokněžské požehnání a rozdával veselí. Právě nastupuje do Jeseníku. Dva o něco starší otcové Milan a Josef slouží v králové-hradecké diecézi. Jeden z nich právě odchází a druhý nastupuje do Jičína. Oba měli své farníky sebou na pouti ve svém srdci. Svým skromným a laskavým příkladem si získali i to naše. Tuto mladost-radost vyzařoval a zastřešoval; dokonale profesionální kněz. Otec Zdislav z farnosti u Českých Budějovic. Při mši sv., která byla sloužena každý den, byl takovým novozákonním Nasim-veleknězem, vůdcem stáda, totiž nás všech. Zastupoval pana Miklase například na cestě na Sinaj. Tam jsme prožili náročnou, ale nádhernou noc i východ slunce v Boží přítomnosti! Rád zdůrazním, že i my řádový poutníci jsme vytvořili společně opravdovou poutní rodinu. Myslím, že určitě měl radost i Pán Ježíš z naší návštěvy u Něho doma zde na zemi. Dík patří všem, zvláště Pánu Bohu za dary i ochranu! Ovšem i rodinné cestovní kanceláři Miklas. Jejich firemní slogan je pravdivý: "Dé vám radost na všech cestách, zbaví vás všech chmur, prima Jindřich Miklas-tours".
manželé Mikuláškovi


2.4.2011 - pouť do Říma
Dobrý den, pokud bych na tuto pouť chtěla vzit děti (5,7,9 let) jaká by byla cena pouti pro ně?Jaká cena vlakem a jaká busem? Děkuji.


26.1.2011 - vlak
wagonservice travel.sk vypravuje vlak na blahořečení J.P.II.do Říma.
přihlášky na webu www.wagonservice.sk/putnicke-zajazdy
odj.Bratislava


26.1.2011 - Vlak na BLAHOŘEČENÍ z Česka
Děkuji Wagon Service za příspěvek. Jen bych rád doplnil, že z České republiky tuto pouť zajišťuji s podporou Biskupské konference České republiky cestovní kancelář Miklas Tour. Všichni věřící jsou zvání na tuto jedinečnou událost "vyzvednutí" osoby papeže Jana Pavla II, mezi BLAHOSLAVENÉ za jeho vzácný život z víry. Majitel CK JIndřich Miklas

PS. Taky jsem dnes vložil na náš web vlakovou pouť do Lurd spolu s Wagon Service


29.12.2010 - nabidka
Nabízím majiteli tohoto webu výměnu odkazu.
www.stavebnibrnofirma.soukop.cz
soukop@soukop.cz


25.12.2010 - Vánoční a novoroční přání
Merry Christmas and a Happy New Year
Joyeux Noel et bonne année
Buon Natale i Migliori auguri di Felice Anno Nuovo
Feliz Navidad y Próspero Aňo Nuevo
Frohe Weihnachten und Gutes Neues Jahr
God jul og godt nytt ar

Dnes se nám narodil Spasitel Kristus Pán.
Podivuhodný rádce, Kníže pokoje.

Těm pak, kteří ho přijali, dal moc stát se dětmi Božími,
kdo věří v jeho jméno, kdo se nenarodili z krve, ani z vůle těla,
ani z vůle muže, nýbrž narodili se z Boha.

Radujme se z Božího života v nás dnes i po celý příští rok.

To vám všem ze srdce o letošních vánocích a na prahu Nového roku 2011 ze srdce přejí

Jindřich, Jana, Tereza a Barbora Miklasovi, Miklas Tour, Prostějov


29.11.2010 - Národní pouť
Děkujeme za zprostředkování nezapomenutelného zážitku na Národní pouti do Říma. Zdraví Loučtí.


16.11.2010 - Národní pouť do Říma
Dobrý den. Chtěla bych poděkovat všem z cestovní kanceláře Miklastour za pořádání poutního zájezdu na Národní pouť do Říma.I přes deštivé počasí jsme viděli mnoho krásných památek. Nejkásnější však byly chvíle na audienci u Svatého otce a při společném duchovním programu.Na daší poutní zájezd s vami se těší Lidka B. a Alka S.


5.11.2010 - Svatá zem
Srdečne Vás pozdravujem zo Slovenska! Plačková Elena - boli sme spolu vo Svätej zemi a ja by som sa Vám chcela ešte raz srdečne poďakovať,že bolo o nás tak užasne postarané.Bolo to super,mám krásne zážitky,ktoré ma zase posunuli o čosi ďalej nielen vo viere.Manželová mama je taktiež nadšená,stále žijeme Svätou zemou,určite by som sa tam chcela ešte vrátiť.Veľmi Vás
obdivujem,držím palce a prajem Vám samých spokojných
klientov,veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania,nech Vás Pán
sprevádza na všetkých cestách a žehná celu rodinu.


3.11.2010 - Lurdy - vďaka!
Zelam krasny jesenny den.

Uz davnejsie som sa Vam chystala napisat, dni vsak bezia velmi rychlo a udiala sa spusta veci, ktore bolo potrebne riesit. Chcela by som Vam podakovat za moznost ist s Vami do Santiaga. Bol to prekrasny zazitok, nielen pre mna, ale aj pre mojich blizkych, ktori sme boli s Vami, a myslim si, ze pre vsetkych, ktorí sa ho zucastnili. Pan Docekal bol velmi skvely, cestou autobusom nam rozdaval svoje zaujimave vedomosti a neunavne sa o nas staral. K tomu vsetkemu prispelo aj krasne pocasie, ktore nas sprevadzalo po vsetky dni. Pre mna osobne to bol uzasny dar od Pana, ktory som si velmi vychutnavala a snazila si ho vlozit cely do duse na dalsie obdobia. Este raz velka vdaka za Vasu pracu a nech Pan pozehnava Vase skutky na dalsie dlhe roky.

Este raz dakujem. S pozdravom

Polacikova31.10.2010 - Zážitek na celý živo
Jsem vděčná Pánu Bohu, že jsem se mohla s úžasnými lidmi zúčastnit poutního zájezdu Řím-Casia-Siena ve dnech 9.9. - 16.9.2010.

Helena Malá, Újezd u Rosic


31.10.2010 - Zážitek na celý život
Jsem vděčná Pánu Bohu, že jsem se mohla s úžasnými lidmi zúčastnit poutního zájezdu Řím-Casia-Siena ve dnech 9.9. - 16.9.2010.

Helena Malá, Újezd u Rosic


9.10.2010 - poděkováni za Izrael
Chci poděkovat nejen Jindrovi Miklasovi, ale i jeho manželce, za vynikající zájezd do Izraele v termínu od 26.září...Odnáším si z něho vynikají zážitky a poznal jsem se s vynikajícími lidmi, kteří se ho také zúčastnili. I Vám, přátelé velký díky za všechno. Ať Pán provází všechno naše další konání.
J.Novák


5.10.2010 - Poděkování MIKLAS TOUR
Čas neúprosně letí a jsou to již dva měsíce od chvíle, kdy jsme odjížděli do Chorvatska. Ještě dnes žijeme vzpomínkami na překrásnou dovolenou, kterou jsme zde strávili díky CK Miklas s našimi novými přáteli Holbovými. Děkujeme delegátce Markétce Tomčiakové za její starostlivost a trpělivost se všemi účastníky a snahu udělat maximum pro naši spokojenost. (Neměla to vždy s náni lehké !). Byla moc milá a kamarádská a my, trošku starší, jsme se díky ní na chvíli vrátili do našich maldých let.
Manželům Miklasovým a Markétce za vše děkují Kundrátovi.


25.9.2010 - Lurdy 8.9.-17.9.2010
Mili pratele,
dekujeme Bohu a Panne Marii, ze nam dovolili sdilet tuto pout s vami. Jazykova bariera nam nezabranila nicit vrelost Vasich srdci a snad jsme Vam prispeli svou troskou do mlyna.
Deisy a ja na Vas budeme vzpominat a vzdy budete v nasich srdcich. Dekujeme Lucy a dekujeme otci Nikolasovi a Adamum, dekujeme vam vsem. Tezko si zapamatujeme vase jmena ale nikdy nezapomeneme vase obliceje. Diky diky diky
Deisy y Humberto z Kolumbie


21.9.2010 - Poděkování CK pana Miklase
Dobrý den. Srdečně děkujeme za pěkný pouťový zájezd do Švýcarska a Francie. Veliký dík patří manželům Václavu a Alence Adamovým a knězi Mikulášovi. Společně vytvořili velmi příjemnou atmosféru po celou dobu zájezdu. Byli jsme moc spokojeni a budeme dlouho vzpomínat na krásné zážitky.
Manželé Kubíčkovi z Kolína


20.9.2010 - Řím-srpen/září 2010
Pane Miklasi, děkujeme za nádherný zájezd do Říma a Assisi, Vaše milé, vždy vlídné průvodcování, ohleduplný doprovod na každém kroku, fundovaný výklad dokonce i ve vatikánských sbírkách. Ještě pořád jsme plné zážitků a těšíme se na další zájezd s Vaší cestovkou.
Jaroslava.Fenclová se sestrou Marií.


14.9.2010 - Poděkování
Dobrý den,
děkujeme Vám z celého srdce za nevšední týden, který jsme prožili v Římě
díky Vašemu osobnímu nasazení, příkladu a povzbuzení. Ještě jednou dík,
hodně úspěchů ve Vaší práci a radosti v osobním životě. Přejeme Vám také
samé spokojené zákazníky.
manželé Axmanovi


14.9.2010 - Řím
Přijměte velké díky za zájezd do Říma. Děkujeme za péči a opravdu fundované výklady pana MiIklase. Ten týden v Římě nás obohatil na další čas, který je před námi. Děkujeme 4x Porazilovi


3.9.2010 - Santiago de Compostela
Vážený pane Miklasi,
chtěla bych Vám poděkovat za to, že jsem mohla prožít krásné okamžiky při poutní cestě do Santiaga de Compostely. Chválím dobře zorganizovaný zájezd, Vaši věčně dobrou náladu a humor, Vaše duchovní vedení i Vaši kuchyň. Obdivuji Vaše znalosti zeměpisné i historické, které jste nám cestou předával o jednotlivých místech.
Přeji hodně zdraví a elánu do budoucna a spoustu spokojených klientů.
Jana Abrahámová, Zlín


2.9.2010 - Poděkování za pouť do Santiaga de Compostely
Milý pane Miklasi,
už je to týden, co jsme se vrátili ze Santiaga,ale stále v sobě nosíme klid a pocit Boží blízkosti, kterou jsme na pouti velmi intenzívně pocítili. Jistě je to i Vaší zásluhou. Nejen pro perfektní organizaci, výbornou "turistickou" kuchyň, chvíle, kdy jsme se při Vašem předčítání v autobusu upřímně zasmáli,ale především pro skvělé duchovní vedení pouti.Děkujeme a všem můžeme jen doporučit ! Pavla a Jan Paprčkovi,Želechovice nad Dřevnicí


30.8.2010 - Také poděkování
Zdravíme všechny a chceme také poděkovat za krásný pobytový zájezd v Chorvatsku - Duče. Zásluhu na tom má i delegátka Markétka, která se o všechny maximálně starala.
Miklasovým přejeme hodně a hodně elánu do budoucna.
Zdraví Vesečtí - Zlaté Hory


23.8.2010 - Poděkování
Zdravíme manžele Miklasovi,
děkujeme za překrásnou dovolenou strávenou v Chorvatsku v městečku Duče ve vile Marunčič. I když jsme již čtvrtým rokem trávili dovolenou na tom samém místě, nikdy jsme se nenudily. Jsme plni nových zážitků a dobrodružství, poznali jsme nové přátele, příjemnou paní domácí a také výbornou delegátku Markétku Tomčiakovou, která neustále přicházela s novými nápady a výlety, aby lidem dovolenou příjemně zpestřila. Velké díky Markétce a také Vám Miklasovým za obětavou práci, kterou konáte pro Vaše klienty.
Ještě jednou velké díky, manželé Holbovi


19.8.2010 - Poděkování
Chci poděkovat cestovní kanceláři MIKLASTOUR za překrásný zájezd, který jsem absolvovala do Norska. Děkuji za velice příjemnou společnost a dobře zorganizovaný výlet.
Danuše Babicová


14.8.2010 - Díky a uznání
Srdečný dík za nádherný zájezd do Skandinávie, perfektně připravený, výborně provázený, /srpen 2010/. Jsem plná úžasných zážitků, obdivu k severské přírodě, kterou jsem doposud neznala.Velmi citlivá péče pana Miklase na každém kroku vytvářela milou atmosféru mezi účastníky. Vřele doporučuji každému, kdo váhá s výběrem zájezdu nebo CK.
Mgr. Marie Smolková, Brno


12.8.2010 - Návrat ze Skandinávie
Vážený pane Miklasi,
včera jsme se vrátili z poznávacího zájezdu ze Skandinávských zemí. Dopředu jsme byli informováni o krásách přírody této části Evropy i o Vaší výborně volené trase. Skutečnost však předčila naše očekávání. Každý den jste měl do detailu promyšlený plán, abychom co nejvíce poznali a nebyli cestou unaveni. Váš klid a pohoda přešly na všechny účastníky zájezdu. Doprovodné slovo pana PhDr.Miloše Kvapila včetně předčítání z cestopisného díla Karla Čapka bylo poučné a zároveň velmi zajímavé. Jeho inteligentní humor byl dalším "kořením" dobré nálady a pohody. Zájezd byl opravdu nabitý dojmy z krásné přírody a pohodou, která celý zájezd doprovázela. To jsme ještě nezmínili Vaše výborné kuchařské umění, kdy jste dokázal během hodiny připravit výbornou večeři pro 45 lidí.
Zkrátka "nemělo to chybu".
Moc děkujeme Jiří, Marie a Šimon Slavíkovi


28.7.2010 - PŘEVELIKÉ, PŘEVELIKÉ, PŘEVELIKÉ DÍKY!!!!!!!!!!!!
Když jsem 6. 7. 2009 psala poděkování a postřeh z prvního setkání s Vámi, pane Miklasi, vůbec mě nenapadlo, že budu to samé opakovat o rok později. S manželem jsme se zúčastnili poutního zájezdu do La Sallety, Lurd, Compostelly a Fatymy. Celá pouť nejen formálně, ale i obsahově zcela předčila naše očekávání. Opět mohu s potěšením konstatovat, že je stále na Vás vidět, jak Vás Vaše práce baví, naplňuje radostí a my osobně jsme ji vnímali i jako Vaši službu pro účastníky zájezdu. Je téměř neuvěřitelné, že v dněšní době tvrdého byznysu se najde takový člověk, který dokáže ve svém podnikání upřímě rozdávat pohodu a radost. Samozřejmě, že na tom má svůj velký podíl i Vaše paní, která sa Vámi po organizační stránce tvoří vynikající tým. Už nyní se těšíme a jsme plni očekávání, co babídnete příští rok. A věřte že krize, nekrize, do kvalitních zájezdů/poutí a služeb se bude investovat vždy. Přejem Vám i Vašemu relizačnímu týmu hodně zdraví, Božího požehnání a také toho, tak zcela pro Vás, originálního lidského humoru.
S pozdravem Martina a Dušan Kalábovi z Vyškova


27.6.2010 - Poděkování
Chtěly bychom se též připojit a poděkovat za skvěle zorganizovanou pouť do S.Compostela.Pouť splnila všechna naše očekávání /a že jich nebylo málo/.Zvláštní poděkování patří Vám paní Miklasová za vaše nejen profesionální,ale hlavně lidsky laskavé řešení nepředvídané záležitosti,která potkala naši spolupoutnici a ta se nemohla pouti zúčastnit.Vyřizujeme též pozdrav od rodiny Dubnových,kteří s vděčností vzpomínají na vaše slova povzbuzení.Jistě měla ať malý či větší podíl na tom,že se zdrav. stav p. Dubna lepší.Doufáme, že vzpomínky na tuto pouť nás budou ještě dlouho provázet. Jana Březíková a Ing.Eva Svobodová poutnice z Humpolce


24.6.2010 - Díky za svatojakubskou pouť
Dobrý den, pane Miklas.
Děkujeme Vám za krásnou Svatojakubskou pouť do S. Compostela.
Často se ve vzpomínkách vracíme do těchto míst. Přestože se nemohl účastnit kněz, díky Vám osobně jsme jeho nepřítomnost nepocítili.
Děkujeme také za krásnou, pro nás novou, modlitbu k sv. Jakubovi, kterou jsme začínali každý den.
Krom mnoha zážitků z pouti jsm získali i nové přátele a hlavně dnes máme jasnou představu, kdo je praktikující laik v naší církvi.
S díky Petr a Světlana Brzobohatí z Mladé Boleslavi


17.6.2010 - Poděkování poutníkům i organizátorům
Příspěvek k zájezdu MIKLAS TOUR č. 250510
Vážení spolupoutníci,. vážení organizátoři zájezdu a vážení řidiči
S obavami jsem se přihlásil na pouť Santigo de Compostela s odjezdem z Brna. Mé obavy se dále navršily, když se v době odjezdu z Brna spustil doslova liják a po několika krocích byli všichni brněnští poutníci rázem promočeni. Následovalo utrpení s opuštěním ulic Brna pro nevídané přeplnění celého jihu Brna.
Ale potom všechno nepříjemné skončilo a my budoucí čerství peregrinos jsme se mohli v klidu a pohodě zanyslet nad přejezdem (přes Rakousko, Itálii a Francii) do španělské Galicie. Oceňuji na této části zájezdu záslužnou činnost pana vedoucího Miklase, v tom jak se mu podařilo vhodným slovem a modlitbou navodit v těch chvílích v našich myslích a v našich duších kajícnou pokoru hodnou budoucího poutníka ? peregrino.A tato pokora a ohleduplnost trvala v našich povahách i v dalích dnech a zejména se projevovala i na poutnickém pochodu, hlavní části našeho putování ? el camino.Pan Miklas, sršíci vitalitou, znalostmi, zkušenostmi, pohotovostí a zbožností, kterou nám předával, nepotřeboval ke stmelení poutnického uskupení ani duchovního, který se nemohl s námi na pouť vydat.
A právě ta pokora, ohleduplnost, zbožnost a ochota i snaha pomoci potřebným, kterou prokazovali všichni poutníci, ano všichni vy (todos los peregrinos), mě vede k tomu, abych napsal tyto děkovné řádky a abych se vám vyznal ze svých dobrých pocitů. Činím tak dodatečně, neboť v autobusu mě nečekaně předběhli jiní poutníci. Byla to vaše zásluha, že se rychle rozplynuly moje počáteční obavy a po ukončení pouti jsem spokojen a rád, že jsem měl možnost se s vámi všemi tuto pouť odšlapat a poznat nová místa jako Nice, Lurdy, Samos, Arzua a samozřejmě cíl našeho pochodu Santiago de Compostela a dále Finisterre, Zaragozu a Avignon.
Tak tedy se přiznávám, že obdivuji vaši obětavost, poutnickou pokoru, opravdové duchovní přesvědčení a zbožnost, jež jste potřebovali, abyste mohli tuto pouť vykonat. Děkuji vám všem poutníkům právě za to, jak jste se k sobě navzájem chovali. Jsem rád, že jsem poznal právě takové poutníky jakými jste byli právě vy a děkuji i za to, že se moje vědomí o něco rozšířilo a že jsem si mohl rovněž rozšířit skupinu svých přátel o 47 peregrinos.
Děkuji rovněž rodině Miklasových za vytváření právě takových velice záslužných možností, aby se lidé mohli poznat při náročné pouti. Nemohu však zapomenout na nejmladšího účastníka této pouti, na Staňu Štefka, který ochotně a se zaujetím musel vysvětlovat naše dotazy a hlavně byl dobrým pomocníkem pana vedoucího a obětavým přítelem nás všech.
Jeden z peregrinos byl povoláném lékař. I on se zachoval jak se na lékaře, ale hlavně poutníka sluší. Pomáhal všem, kteří jeho pomoci potřebovali. I jemu patří můj mimořádný dík.
Samozřejmě na tom, že naše pouť se ke spokojenosti všech vydařila mají rovněž nemalou zásluhu naši přátelé ? řidiči. I když byli v práci a plnili jen své povinnosti, starali se o nás i o autobus mimořádně odpovědně a i jim musím vyslovit své poděkování, neboť pracovat se dá různě.
Omlouvám se těm, komu se zdá toto moje vyznání za rozvláčné či banální.
Váš spoluputovník Ing Josef Bubeník, Csc (snad nejstarší poutník zájezdu)


13.6.2010 - Díky za pouť do Santiaga
Teď, týden od návratu, když se mi konečně podařilo narovnat nohy po zpáteční jízdě autobusem, zbývají už jen krásné a milé vzpomínky na celou cestu, kterou bych se bez poskytnutého zázemí asi jen tak neodvážil uskutečnit. Mohu doporučit každému, komu nevadí ta trocha všednodenního "nepohodlí", které je s putováním neodmyslitelně spojeno, ba k němu právě patří: každý den spát někde jinde, vstávat za tmy a vyrážet za pološera, jíst neobvyklá jídla, dělit se o lůžko s do té doby neznámým spolupoutníkem, domlouvat se s místními rukama-nohama a lapat slovíčka v šišlavém galicijském nářečí, propichovat puchýře a snášet rozmary počasí... vypadá to na první pohled hrůzostrašně, ale pokud nejste úplní paďouři, rychle si to zamilujete. Poněvadž pouť, to je především oběť! A nemyslete si, že jste obětovali nějak mnoho - v Santiagu se budete cítit trapně po boku těch, kteří šli ne sto, ale pět set nebo tisíc kilometrů...
Pane MIklasi, díky za výborný nápad a za všechnu péči o nás.
S pozdravem
Štěpán Kohout, Olomouc


1.4.2010 - Velikonoční přání klientům
Milí přátelé,
"Zeleným čtvrtek" jsme vstoupili do velikonočního "Třídenní",
jež vrcholí triumfálním vítězstvím nad smrtí.

Život bez hranic je "údělem" každého člověka!

Kriste Zmrtvýchvstalý, kéž je to život s tebou!
Dnes se bezvýhradně stavíme na tvoji stranu -
lítostí nad svými chybami i dobrou svatou zpovědí.
RADOSTNÉ VELIKONOCE! Jindřich


23.3.2010 - Poděkování
Ještě duchem v Arsu,Taizé,Cluny,Lyonu a Ženevě chci touto cestou poděkovat za uskutečnění bohumilé pouti,obětované za kněze a nová povolání, panu Miklasovi a jeho ,,pravé ruce" manželce,též dceři Terezce.Máme zase z čeho podlouhou dobu čerpat.Děkuji také sv.Jeníčkovi za jeho přímluvu a ochranu.
Už teď se těším na další pouť s miklastour.
Přeji vše dobré!
Blanka


22.3.2010 - Poděkování za nádhernou pouť
Přestože jsme již třetí den doma, jsme ještě stále plni dojmů z Francie a Švýcarska. Nádherná atmosféra v Arsu a Taizé, sluníčko a pohoda, "otcovská" starost pana Miklase a duchovní prožitek z pouti se nedá zapomenout. Příště opět jedině s Miklas-Tour! Mnoho pozdravů paní Miklasové a Terezce. Nevřalovi, Libina


16.3.2010 - Poděkování
Děkuji za překrásný zážitek z putování po Svaté Zemi. Těším se na další výlety s Vaší cestovní kanceláří. Margita repáňová, Ústí nad Labem


15.3.2010 - Pane Miklas děkujeme!
Rádi se přidáváme k poděkování za nádhernou pouť po Svaté zemi, za všechna místa a chrámy, které jsme mohli za týdenní pobyt navštívit. Díky Vaším velkým znalostem , vyčerpávajícím informacím a duchovnímu prožitku pouti budeme docela jinak prožívat druhou polovinu postní doby i následné Velikonoční svátky.
Ludmila a Josef Kaňovi


14.3.2010 - Poděkování !
Vážení manželé Miklasovi !
Chtěl bych Vám, těsně po návratu a pod silnými dojmy, poděkovat za perfektně připravený poutní zájezd do Svaté země. Teď se pro mne četba Bible stala o hodně přitažlivější, jelikož si místa, o kterých čtu, mohu promítnout v mysli.
Pouť byla připravena s maximální pečlivostí a přítomnost majitele cestovky a jeho zasvěcené výklady byly neocenitelným přínosem !!
Ještě jednou děkuji pane Miklasi ( Jindříšku)
Tvůj spolupoutník Olda Jarušek.


22.2.2010 - Doba postní
Milí poutníci, poutníci životem, rád bych vás i všechny naše klienty ujistil se vstupem do doby postní o své modlitbě, a to ještě dříve než se spolu setkáme na některé z našich poutí či zájezdu. V době postní by se měl každý křesťan snažit o obnovu svého života z víry, k němuž rozhodně patří i rozhojňování lásky k jeho bližním, tedy i ke každému z vás!

V úctě
Jindřich Miklas, majitel cestovní kanceláře


16.2.2010 - Santiago de Compostela
Dobrý den a chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat panu Miklasovi za krásné chvíle na pouti do Santiaga de Compostela a těším se na další setkání.
Jiří Šosvald
Mnichovo Hradiště


31.12.2009 - přání
Vážení Miklasovi chtěla bych Vám poděkovat za to ,že zahrnujete do svých modliteb všechny lidi s kterými jste se setkali a potěšíte sms.,za všechny zájezdy kterými lidi obohatíte duchovně i pohledem na krásy světa .Chtěla bych Vám popřát do roku 2010 Boží požehnání,hodně zdraví,štěstí a spokojených poutníků a doufám ,že se s vámi někdy opět setkám na některém z vaších zájezdů.Ludmila Budařova


24.12.2009 - "Štědrej večer nastal..."
Drazí vánoční přítelé, naši poutníci a klienti,

rád bych Vás dnes všechny ujistil svojí modlitbou při bohoslužbě a vkládám Vás do náruče chudého Betlémského Dítěte s přáním, abyste zakusili Jeho lásku a mohli začít žít svůj život bez starostí, v pokoji a radosti. V Něm je pravé štěstí člověka! V Něm je budoucnost každého člověka, a všeho lidstva!

S úctou
Jindřich Miklas


21.12.2009 - vánoční přání našim klientům
LÁSKA je náplní vánoc a přátelství je DAR.
Betlémské Dítě je pravá Láska a nekonečný Dar.

Dovolme Bohu, aby nás Jeho láska a přátelství provázely po celý příští rok 2010, abychom se i my mohli stávat darem a láskou pro jiné!

Včem lidem ze srdce přejeme!

rodina Miklasova
CK Miklas Tour14.12.2009 - 2009 a 2010
Příspěvek sem zase sviští :

Ať křesťanská radost o vánocích prýští,
ať letošní rok je horší než ten příští !

Za rok ať Miklasům můžem oba říci - dík!
Islandský námořní k a Karpatský loupežník .


18.11.2009 - Poutní zájezd do svaté země - farnost Karviná
Kdo chce poznat, co je skvělé,
ať jede do Izraele.
Když chceš poznat tento svět,
pan Miklas s tebou musí jet.
A když jede se svou ženou,
zkrášlí nám tím dovolenou.
O Izraeli všechno ví,
rád se o to podělí.
Stálé vlídný ? optimista,
ukáže nám svatá místa.
Vše zařídí, tam a tu je
i Osmana instruuje.
Kolik Miklas asi má,
za výuku Osmana?
Miklasovo jméno znají,
také všichni na Sinaji.
I když zdraví je tou cenou,
dal nám hezkou dovolenou.

Ať Bůh žehná, ať se daří,
Miklasově kanceláři !!!

Za nádhernou pouť děkují farníci z Karviné


17.10.2009 - Červený Kostelec - farní pouť do Svaté země
Velké poděkování patří Vaší CK za za skvělou pouť do Svaté země 30.9.-11.10.2009. Všech 49 účastníků z farnosti Červený Kostelec se vrátilo nadšených a duchovně povzbuzených. Děkujeme p.Jindřichovi za zprostředkování mnoha krásných zážitků, za čas na modlitbu na posvátných místech, za info. o zajímavých lokalitách. V neposlední řadě velký dík za dobrou pohohu během celé pouti, vstřícnost a veselost - které dopředu zaháněly mráčky možných napětí. Na pouť s CK Miklas budeme vzpomínat s vděčností a rádi! P.Petr Kubant, farář.


31.8.2009 - podkarpatský loupežník
Vážení CK + CA MIKLAS příznivci,
první hodina doma zas tiká.
Zde pár čerstvých vzpomínek
podkarpatského loupežníka.
Šestnáct slok je skladba dlouhá -
tedy první, česká a poslední sloka pouhá.

1.
V plánech byl myšlenek štos,
že by Keňa nebo Čína ?
S MIKLASEM a HORNETEM vyhrála letos
ta Zakarpatská Ukrajina.

13.
Ve čtvrtek jedeme dolů,
Češi hurá, sláva !
Dýchnou na nás staré časy -
před námi je Koločava !

14.
Díváme se na ty hroby -
Eržika, Šuhaj a četníci,
produkty to dávné zloby,
dnes už nic moc neříci.

16.
Už jsou tu zpáteční hranice,
Martine, řidiči, MIKLASI, HORNETE !
Za vše vám díků tisíce,
čau při příštím zájezdovém repete !

Neznámý podkarpatský loupežník2.8.2009 - Chorvatsko
Právě jsme se vrátili z Chorvatska z Duče a opravdu velmi nádherné.Ubytovaní výborné, pláže krásné, paní Miklasová velmi milá. Vše probíhalo suprově a bez problémů.Tuto cestovní kancelář jen doporučujeme:-) Je vidět snaha udělat pro své klienty maximum a dovezete si úžasné vzpomínky.


15.7.2009 - pouť do Říma
Milý pane Miklasi,
posíláme velký pozdrav z Fryštáku a taky přejem všechno nejlepší k dnešnímu svátku - hlavně Boží požehnání :-) Prohlížíme fotky a vzpomínáme, jak to v Římě bylo supr! Ještě jednou moc děkujem za všechno!!!
Eliška a Verča Němcovy


6.7.2009 - Pouť Hostýn-Velehrad
Vážený pane Miklasi, mnohokrát Vám děkuji za službu, kterou jste mi i všem ostatním prokazoval na pěší pouti z Hostýna na Velehrad. Opravdu jste jsem Vaši činnost chápala jako službu. Díky za Vaši péči, starostlivost i slova o tom, jak se stává z turisty poutník. Bylo na Vás vidět, že Vás služba, kterou konáte těší. I když jste trasu projížděl autem se zavazadly, vnímala jsem Vás jako jednodo z nás ze společenství poutníků. Ještě jednou díky. Martina Kalábová Vyškov


5.7.2009 - Poděkování
Přeji hezký den, chtěla bych ještě jednou poděkovat za překrásný poznávací a poutní zájezd do Říma.Odnesla jsem si neuvěřitelné množství krásných duchovních zážitků.Skutečnost, že nic nenahradí osobní prožitek, se mi potvrdila a byla o to silnější, že na mě mohla historie Věčného města dýchnout.Velmi k tomu přispěly úžasné znalosti p.Miklase, přeji CK hodně úspěchů.Pevně doufám, že opět využiji jejich služeb.Děkuji také řidičům za bezpečný návrat a za vrácenou tašku ,kterou kolegyně zapomněla v autobuse.S pozdravem účastnice zájezdu L.Lušovská z Jeseníku nad Odrou


8.6.2009 - Poděkování
Pane Miklas,
i touto cestou bych Vám rád poděkoval za prožítí poutě do Lurd a La Saletty.Byl pro mě opravdovým zážitkem Váš zájem o každého poutníka, který se této pouti zúčastnil i přes přes jeho výhrady, které vznikly na počátku naší pouti. Vysoce si važím Vašeho přístupu ke každému z nás, přeji Vám pevné zdraví a Boží pomoc na Vaší cestě a službě bližnímu. Pokud budu mít možnost,určitě využiji služeb Vaší CK a budu ji vřele doporučovat.Měl bych jen jednu prosbu, slíbil jsem panu Stanislavu Staňkovi foto, alenevzal jsem si jeho adresu. Pokud Vám čas dovoli, pošlete mi ji na JJuricka @ seznam.cz.Přeji Vám sílu vyprošuji Vám Boží ochranu na cestách
S pozdravem Josef Juřička ze Vsetína


22.4.2009 - pohoda ve Svate Zemi
Zdravime domu do vlasti z prekrasne poute po Svate Zemi s P. Bemediktem, P. Hynkem a P. Liborem. Nikdy by nas ani ve snu nenapadlo, kolik krasnych zazitku se zde da prozit. Od nynejska
bude nas pohled na Bibli i liturgicke texty jiny.Verim, ze i nase krestanstvi muze byt jine, lepsi. Diky P. Benediktu za jedinecne informace, ktere bychom nikde jinde neslyseli. Diky take CK Miklas za zorganizovani poute. Vdecny POUTNIK


15.4.2009 - eilat
prajem vam vesele svatki,ja tu zijem hodne let israeli . pozdrav svatej zemi


11.4.2009 - pozdrav
Vazeni a mili Miklasovi, po nejake dobe se divam na Vase stranky, kterou jsou prijemnym prekvapenim. Jediny mracek na nich je to, ze me trochu zneklidnuje, ze uz nevidim zajezd do Izraele? Rada bych pokracovala v budoucnu v malicko nacate spolupraci. Tesim se na setkani a na Vase dalsi informace. Hezke Velikonoce, radost a silu. EK


13.3.2009 - Videa z Dalmácie
Určitě se někteří účastníci dovolené v Duce v roce 2007 na některém z těchto dvou videí poznají. Tenkrát jsme se setkali s Cestovkou pana Miklase a museli ocenit profesionální přístup a jenání mladičké průvodkyně. Jura z Brna
http://www.youtube.com/watch?v=_MKNv_1O5k0
http://www.youtube.com/watch?v=5sYZJ0hUuBY


21.1.2009 - TO JE ONO!
Dobrý den, milí přátelé! Rád bych jako první vstoupil do naší nové "knihy návštěv" v CK Miklas Tour a poděkoval firmě Studio Virtualis z Olomouce za jejich pracovní nasazení a osobní trpělivost s mými nápady při vytváření našich nových webových stránek. Práce byly před chvílí završeny vhodným podbarvením hlavní stránky a nám se to moc líbí a chceme se se svou radostí podělit i s Vámi. Však se podívejte a jistě zaujmou i Vás a když k tomu přidáme postupné vkládání našich zájezdů, chceme věřit, že přes veškerou krizi by i letos mohlo s naší CK vyrazit do světa ať už za poznáním, či odpočinkem nebo na poutě hodně lidí. Co Vy na to? Těšíme se na Vás při společném cestování, i v knize návštěv a panu Gottfriedovi a panu Poučovi z firmy Virtualis ještě jednou velký dík!
Jindřich Miklas, majitel CK


21.1.2009 - Chorvatsko
Zdravím manžele Miklasovi!
Tak se mi zdá, že jsme první, kdo navštívil vaši knihu návštěv. Už se moc těšíme na Vaši nabídku zájezdů, obzvlášť pobytových. Doufám, že najdeme i pobytové zájezdy v Chorvatsku, které se nám moc líbí. V Novém roce přejeme mnoho úspěchů ve vaší práci. Příjemný den přeje rodina Holbova z Držovic
MIKLAS-TOUR • Pešinova 21, 796 01 Prostějov • Tel/fax: 582 336 490/582 338 411 • miklastour@miklastour.czwww.miklastour.cz