/images/top_ban/foto1.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto2.jpg
/images/top_ban/foto3.jpg
/images/top_ban/foto4.jpg
/images/top_ban/foto5.jpg
/images/top_ban/foto11.jpg
/images/top_ban/foto6.jpg
/images/top_ban/foto12.jpg
/images/top_ban/foto7.jpg
/images/top_ban/foto8.jpg
FridayPátek 21. 6. 2024
Alois
         tour operator +420 / 733 420 420

ZájezdyIZRAEL Svatá země zrušeno, přesunuto na listopad

Kód zájezdu: 06033
Termín: 06.03.2023 - 15.03.2023
Cena: 32 000,- Kč

Naše tradiční pouť s návštěvou nejznámějších, nejdůležitějších a nejkrásnějších míst ve Svaté zemi.
Vydejte se s námi po stopách Ježíšových a jeho učedníků!

Vhodné pro lidi všech názorů a věkových kategorií. Skupina bude mít kolem 30 osob.
 
Popis Zájezdu:
1. den: - sraz všech účastníků v 17.00 hod. ve Vídni na letišti Schwechat v odletové hale. V 17.15 hod. začínají bezpečnostní pohovory s pracovníky izraelské letecké společnosti El Al. Odlet v 20.15 hod.

2. den: - přílet do Tel Avivu ve 00.35 hod. Naložení zavazadel do izraelského autobusu a odjezd do Betléma, ubytování, kratší nocleh v hotelu (asi 2.30 -10 hod)
Snídaně. Památník holocaustu Yad Vashem (12 - 13.45 hod.). Ain Karem - kostel Narození sv. Jana Křtitele, kostel Navštívení, v 15 hod. mše svatá. Betlém - Pole pastýřů (Bet Sahúr), jeskyně pastýřů, nákupy suvenýrů z olivového dřeva. Večeře, nocleh v Betlémě.

3. den: - jeskyně Narození v 5 hod. mše svatá, prohlídka baziliky Narození, snídaně. Odjezd do Kumránu, prohlídka. Masada - výjezd lanovkou, prohlídka pevnosti. Koupání v Mrtvém moři u Jericha. Večeře a nocleh v Betlémě

4. den: - snídaně. Naložení zavazadel. Cesta do Galilee. Wadi Kelt - vyhlídka, Jericho - hora Pokušení, Zacheův strom, Kasr el Yehud - místo Ježíšova křtu. Západním břehem Jordánu (West Bank) kolem hranice s Jordánskem. Hora Tábor - bazilika Proměnění Páně (výjezd taxíky), mše svatá ve 14 hod. Nazaret - bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, ubytování hotel v Nazaretě

5. den: - snídaně. U Galilejského jezera: Kafarnaum - kostel sv. Petra a zbytky synagogy ze 4. stol., mše svatá. Tabgha - místo rozmnožení chlebů, Mensa Christi - zázračný rybolov a udělení Petrova primátu, možnost obědu "Petrova ryba" (28 USD). Lodí po jezeře. Večeře a nocleh v Nazaretě

6. den: - snídaně. Kana - první Ježíšův zázrak, Hora blahoslavenství, v 10 hod. mše svatá. Přírodní parky Tel Dan a Banias, prameny řeky Jordán. Golany - drúzové, demilitarizované pásmo se Sýrií. Večeře, nocleh v Nazaretě.

7. den: - snídaně. Naložení zavazadel. Haifa - kostel Stella Maris na Karmelském pohoří, 10.30 hod. mše sv., Bahájské zahrady, Eliášova jeskyně (synagoga). Caesarea Přímořská - archeologický park, prohlídka. Jeruzalém - večeře. Večerní procházka Starým městem. Nocleh.

8. den: - snídaně. Jeruzalém: Chrámový pahorek (Haram al Šarif) - Skalní dóm a mešita Al Aksa, brána sv. Štěpána, křižácký kostel sv. Anny - rybník Bethesda, v 10,30 hod. mše svatá. Křížová cesta, Lithostrotos, Ecce homo, až do Božího hrobu. Chrám Božího hrobu - Anastasis, prohlídka (Edicula, kalvárie, kámen pomazání, kaple Nalezení sv. Kříže, ortodoxní Katholikon - Pupek světa), osobní modlitba. Od Jaffské brány busem na Olivovou horu - místo Nanebevstoupení Páně a kostel Pater Noster, Getsemane - bazilika Národů, Kostel Usnutí apoštolů. Kostel Hrobu P. Marie. Odjezd na hotel, Večeře a nocleh v Jeruzalémě.

9. den: - Jeruzalém: Boží hrob v 6 hod. mše svatá, snídaně. návštěva katedrály Katolického patriarchátu, arménská katedrála (zvenku). Hora Sion - chrám Zesnutí P. Marie (Dormition), Večeřadlo (Cenaculum) - ustanovení mše svaté a svátosti kněžství, seslání Ducha svatého. Kostel Kohoutího zakokrhání (S. Petrus in Gallicantu) - "třikrát mě zapřeš". Cardo, židovská čtvrť, zeď nářků. Rakouský hospic - výhled na Jeruzalém, Damašská brána. Večeře a nocleh v Jeruzalémě.

10. den: - snídaně. Naložení zavazadel. Mše svatá u sv. Štěpána u dominikánů. Volno na súku, nákupy. Rozloučení se v Božím hrobě. Ve 12 hod. odjezd od Jaffské brány na letiště Ben Gurion. Od 13.15 hod. bezpečnostní pohovory, odlet v 16.15 hod., přílet do Vídně v 19.05 hod.
Stravování: 9x polopenze
Ubytování: 9x nocleh v 3* hotelích ve 2lůžk.pokojích (3x Jerusalém, 3x Nazareth, 3x Betlém)

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Vídeň - Tel Aviv - Vídeň s leteckou společností El Al, všechny letištní poplatky a taxy, přepravu autobusem po Izraeli, 9x nocleh v hotelích ve 2lůžk. pokojích s polopenzí (3x Jeruzalém v křesťanské čtvrti blízko Božího hrobu, 3x Nazaret, 3x Betlém), všechny vstupy dle programu, český průvodce, kněz - denně mše svatá, pojištění proti úpadku CK, garanční fond.

Cena nezahrnuje:
pojištění léčebných výloh (do 4 mil. Kč), covid a pojištění storna zájezdu (celkem 700 Kč), doplatek 55 USD za povinný tipping pro řidiče a hotelové pracovníky - vybírá se až v Izraeli. Oběd Petrova ryba - 28 USD. Možnost 1lůžkového pokoje za příplatek 8500 Kč.


Nástupní místa:
Vídeň, letiště Schwechat, odlety letadel.

Poznámka:
Doporučené kapesné 150-400 USD. S podepsanou přihláškou je potřeba uhradit 50% z celkové ceny na účet CK (banka FIO, č. ú. 2201198729/2010), doplatek nejpozději 1 měsíc před odjezdem. Pas musí být platný nejméně ještě půl roku po návratu z Izraele.

Změna programu vyhrazena! "Na cestu s námi vyjdi, Pane..."

Zájezd pořádá: Miklas Tour, Tereza Tichá Miklas, Cestovní kancelář, Pešinova 21, 796 01 Prostějov, mobil 736 631 736 a 733 420 420


 přihláška tisk zájezdu


« zpět

MIKLAS-TOUR • Pešinova 21, 796 01 Prostějov • Tel/fax: 582 336 490/582 338 411 • miklastour@miklastour.czwww.miklastour.cz