/images/top_ban/foto1.jpg
/images/top_ban/foto9.jpg
/images/top_ban/foto10.jpg
/images/top_ban/foto2.jpg
/images/top_ban/foto3.jpg
/images/top_ban/foto4.jpg
/images/top_ban/foto5.jpg
/images/top_ban/foto11.jpg
/images/top_ban/foto6.jpg
/images/top_ban/foto12.jpg
/images/top_ban/foto7.jpg
/images/top_ban/foto8.jpg
TuesdayÚterý 28. 5. 2024
Vilém
         tour operator +420 / 733 420 420

ZájezdyLURDY - ARS - NEVERS - LA SALETTE - OBSAZENO! - obsazeno

LURDY - ARS - NEVERS - LA SALETTE  - OBSAZENO! Kód zájezdu: 13063
Termín: 13.06.2023 - 22.06.2023
Cena: 14 990,- Kč

Život křesťanů nejlépe vystihuje slovo POUŤ. Jsme lidmi CESTY, kterou nám prošlapal Ježíš Kristus, Boží Syn a Spasitel. Na pouti potřebujeme utužit své pouto s Bohem skrze modlitbu, naučit se ještě více čerpat sílu ze mše svaté pro náš každodenní život, abychom pak mohli být lidmi šťastnými a vydávat svědectví LÁSKY ke všem lidem kolem nás. Jedině tehdy jsme hodni nést jméno KŘESŤAN.
Kéž nás na této cestě provází ochrana a přímluva Panny Marie!

Kéž dobrý Bůh už brzy uvede nás a celý svět na cestu míru a pokoje v tomto tíživém čase covidu a válek!
 
Fotogalerie:
LURDY - ARS - NEVERS - LA SALETTE  - OBSAZENO! LURDY - ARS - NEVERS - LA SALETTE  - OBSAZENO! LURDY - ARS - NEVERS - LA SALETTE  - OBSAZENO! LURDY - ARS - NEVERS - LA SALETTE  - OBSAZENO! LURDY - ARS - NEVERS - LA SALETTE  - OBSAZENO! LURDY - ARS - NEVERS - LA SALETTE  - OBSAZENO!
klikněte pro detail


Popis Zájezdu:
1. den: odjezd ve 13.00 hod. - Olomouc - Jermenkova č. 28 (zastávka MHD naproti pošty u vlakového nádraží)
ve 13.30 hod. - Prostějov - od CK, Pešinova 21
ve 13.45 hod. - Vyškov - čerpací stanice MOL u dálnice (ve směru z Prostějova na Brno)
ve 14.15 hod.- Brno - od Janáčkova divadla na Roosveltově ul. (jede sem tramvaj č.6)
v 17.00 hod. - Praha - konečná zastávka Metra B - Zličín
přes Německo do švýcarské Ženevy. Noční jízda pouze s hygienickými a bezpečnostními zastávkami.

2. den: ranní příjezd do Ženevy - celodenní prohlídka. Mše svatá v kostele P. Marie, katedrála sv. Petra, Památník reformace, radnice, jízda po jezeře (20 CHF). Odpoledne odjezd na ubytování do Francie, 2-3lůžkové pokoje v hotelu v Arsu.

3. den: snídaně formou švédských stolů. Ars - sv. Jan Maria Vianney, mše svatá, Taizé - návštěva ekumenické komunity, modlitba v kapli, cesta do Cluny - kdysi slavné benediktinské opatství, Paray le Monial - místo zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova sv. Markétě M. Alacoque, Nevers - místo posledního odpočinku sv. Bernadety. Nocleh v hotelu F1 Nevers (2lůžkové pokoje).

4. den: snídaně v hotelu. V 7.30 hod. jízda do Lurd. Odpoledne mše svatá. Ubytování, odpočinek, večeře a účast na večerním světelném průvodu. Nocleh v poutním domě v 2lůžkových, dle potřeby i 3lůžkových pokojích.

5. den: snídaně. Celodenní duchovní program v Lurdech - navštívíme mlýn Boly, kde se sv. Bernadeta narodila, bývalé vězení Cachot, kde rodina Soubirous krátce bydlela před zjevením, farní kostel sv. Petra. V charitní prodejně si nakoupíme náboženské předměty a suvenýry. Možnost koupelí v zázračné vodě. Oběd, večeře, nocleh.

6. den: snídaně. Celodenní duchovní program v Lurdech - návštěva mariánských bazilik v místě zjevení P. Marie svaté Bernadetě, eucharistický průvod s požehnáním nemocných, večerní světelný průvod, společná pobožnost křížové cesty, jeskyně Zjevení s pramenem zázračné vody, promítání filmu o poutním místě, mše sv. Oběd, večeře, nocleh.

7. den: celodenní duchovní program dle vlastního výběru, plná penze

8. den: mše svatá, snídaně. V 8 hod. odjezd do Carcassone - středověká citadela, zastávka u římského akvaduktu Pont du Gard, prohlídka středověkého Avignonu - Papežský palác ze 14. stol., katedrála Notre Dame, radnice, zachovalé hradby města, ruiny mostu přes Rhonu. Ubytování v hotelu F1 Bollene (2lůžkové pokoje).

9. den: snídaně v hotelu. Cesta do La Saletty. Duchovní program - návštěva baziliky P. Marie, mše svatá, možnost soukromé modlitby na tomto posvátném místě - zjevení P. Marie v r. 1846. Možnost krásného výstupu na horu Gargas (2200 m) nebo Golgotu. Noční jízda do vlasti pouze s bezpečnostními a hygienickými přestávkami.

10. den: odpolední příjezd do ČR.
_


Stravování: v Lurdech 1x večeře, 3x plná penze, 1x snídaně, Ars 1x snídaně self service, v F1 2x snídaně.
Ubytování: 4x poutní dům v Lurdech ve 2-3lůžk. pokojích, 1x hotel 3* v Arsu, 2x hotel F1 ve 2lůžk. pokojích

Cena zahrnuje:
Autobusovou dopravu, 7x ubytování, stravu dle programu, pojištění léčebných výloh včetně covid onemocnění, pojištění na storno zájezdu varianta B u Union pojišťovny, pojištění proti úpadku CK, průvodce, kněz.

Cena nezahrnuje:
doporučené kapesné minimálně 50 - 100 Eur a 20 CHF, nově zaveden poplatek 2,5 Eur/os /den na mše sv. v Lurdech

Nástupní místa:
Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Praha

Poznámka:
Pouť doprovází kněz, denně mše svatá.
Nezapomeňte léky, letní i teplé oblečení, plnou obuv, plavky, deštník, polštářek a deku pro noční jízdu v autobuse, nový kancionál. V autobuse možnost občerstvení za Kč (studené a teplé nápoje, párky).

Změna programu vyhrazena! "Na cestu s námi vyjdi, Pane!"
Minimální počet 40 osob.Zájezd pořádá: Tereza Tichá Miklas, Cestovní kancelář Miklas Tour, 796 01 Prostějov, Pešinova 21, tel/fax: 582 338 411, 733 420 420.


 tisk zájezdu


« zpět

MIKLAS-TOUR • Pešinova 21, 796 01 Prostějov • Tel/fax: 582 336 490/582 338 411 • miklastour@miklastour.czwww.miklastour.cz